Renteøkningen rykker nærmere

Norges Bank åpner for renteøkning fra neste sommer. - Men første renteøkning kan komme allerede i mars, sier Olav Chen.

VIL HEVE TIDLIGERE: - Analysene i denne rapporten tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot sommeren 2014 og at den deretter økes gradvis mot et mer normalt nivå, varsler Norges Bank, her ved visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.
  • Even Landre
Publisert:

Norges Bank ser nå nå for seg at neste renteøkning kommer tidligere enn de så for seg tidligere i sommer. Og et eventuelt rentekutt virker nå mindre sannsynlig.

Det går frem av årets tredje utgave av pengepolitisk rapport, hvor sentralbankens nye renteprognose legges frem.

I rapporten fra juni så sentralbanken for seg en styringsrente på 1,5 prosent eller noe lavere fram til høsten 2014. Deretter ble det anslått en gradvis økning mot et mer normalt nivå.

Nå har imidlertid Norges Bank justert sitt syn. Rentebanen er oppjustert og neste renteheving er fremskyndet.

- Analysene i denne rapporten tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot sommeren 2014 og at den deretter økes gradvis mot et mer normalt nivå, skriver sentralbanken i rapporten.

- Samlet sett er prognosen for styringsrenten litt høyere enn anslagene i forrige rapport, og oppgangen i styringsrenten anslås å komme noe tidligere.

I TRÅD MED FORVENTNINGENE: Ser man på detaljene var det nokså i tråd med konsensus, mener Olav Chen.

Kan heve i mars

Seniorforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning sier til E24 at budskapet umiddelbart virket noe dueaktig og at rentebanen ikke ble oppjustert som man kanskje forventet i forkant.

- Men ser man på detaljene var det nokså i tråd med konsensus. Spesielt med tanke på at rentebanen indikerer en viss sannsynlighet for at renten også kan heves allerede i mars, noe som jeg i utgangspunktet trodde, sier Chen til E24.

Forvalteren mener at viktigere var det kanskje at de anså inflasjonshoppet de siste månedene mer som noe temporært.

Chen er ikke så sikker på at det er midlertidig.

- De nevnte blant annet at økningen i matprisene er temporært, som for så vidt er greit. Men de andre viktige driverne i inflasjonstallene som husleieprisvekst og importert inflasjon nevnte de ikke, og de kan fort trekke videre oppover, sier han.

- Inflasjonstallene får vise dette etter hvert, men skulle ikke den høye inflasjonen bare være noe temporært, mener jeg det fortsatt er sannsynlig med en renteheving allerede i mars, sier forvalteren.

Kronen
Chen påpeker også at ikke minst kronekursen er viktig fremover.

- På en måte er det fortsatt noe utydelige og usikre tidspunktet for renteheving kanskje også en light-versjon i fortsettelsen av det som jeg kaller valutageriljakrig. Skulle kronen styrke seg mye, kan de bare utsette rentehevingen litt mer.

Les også: Utsetter råd til bankene om kapitalkrav

Norges Bank viser til at den nye informasjon de har fått siden forrige rapport trekker i litt ulike retninger for renteutviklingen.

  • Prisveksten har vært høy­ere enn ventet i det siste og kronekursen er noe svekket, men drivkreftene for inflasjonen lenger fram er fortsatt moderate.
  • Veksten i norsk økonomi har avtatt noe og kapasitetsutnyttingen er trolig litt lavere enn tidligere anslått.

Norges Bank mener imidlertid at en rask økning i styringsrenten «vil kunne øke risikoen for at avdempingen av den økonomiske veksten forsterkes, kronen styrker seg og inflasjonen etter hvert blir for lav. Selv om veksten i boligprisene har avtatt i det siste, har boligpriser og gjeld lenge steget mer enn inntektene».

På den annen side mener Norges Bank at «en lavere styringsrente kan øke risikoen for at boligpriser og gjeld igjen skyter fart og at finansielle ubalanser bygger seg opp».

Nordea Markets senioranalytiker Katrine Boye har sagt til E24 at dette rentemøtet må være «det mest spennende siden finanskrisen».

En av de tingene ekspertene derfor ville følge mest med på, var når Norges Bank så for seg at de vil heve renten, det vil si hva de ville gjøre med rentebanen.

Les også: Uendret rente fra Norges Bank

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Holder renten i ro

  2. E24s renteråd: Hold deg til planen, Olsen!

  3. - Slik bør du svare på Draghi og oljebremsen, Olsen

  4. – Nå må Norges Bank reagere

  5. – Norges Bank bør snart signalisere rentehevinger