Snart kommer rentedommen

E24s renteråd anbefaler uendret rente. Klokken 14 kommer avgjørelsen fra Norges Bank.

RENTESJEFEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen presenterer ny rentedom fra Norges Bank klokken 14.
  • Even Landre
Publisert: Publisert:

E24 lanserte tirsdag det nye Renterådet, som kom med sin anbefaling til hovedstyret i Norges Bank før dagens møte.

Flertallets anbefaling var klar: Norges Bank bør holde styringsrenten uendret

Renterådet består av økonomene Erica Blomgren, Olav Chen, Jan Andreassen, Kjetil Melkevik og Kari Due-Andresen.

I Renterådet kommer de fem jevnlig til å tre sammen for å spå, kommentere og rådgi Norges Bank beslutningen om renten.

Også E24s lesere inviteres med i rådgivningen. Gå inn på e24.no/spesial/renteradet for å delta.

Les mer om Renterådet her

Noe av det som taler for uendret rente onsdag, og ikke et kutt slik mange har ymtet om den siste tiden, er blant annet at kronen nylig er svekket.

- Spørsmålet er om i hvilken grad svekkelsen har vært på grunn av forventninger om at Norges Bank vil kutte renten i mai har blitt bygd opp, eller andre forhold som har påvirket kronen. Trolig er det en kombinasjon, sier fondsforvalter Olav Chen.

- Jeg tror det med vilje er lagt inn usikkerhet i rentebanen fra mars måned sist, rundt et potensielt rentekutt i mai.

- Da var kronen mye sterkere, så hadde kronen styrket seg kunne de ha kuttet. Nå har kronen svekket seg, trolig på grunn av dette. Likevel trenger ikke Norges Bank å kutte, og de har ryggen fri med tanke på budskap.

Seniorøkonom Kari Due-Andresen viser også til at kronekursen er noe svakere enn Norges Bank så for seg i mars. Hun er enig med Chen i at en del av dette kan skyldes at markedet faktisk venter et rentekutt i juni.

- Jeg tror det kan være lurt av Norges Bank å la være å overraske markedet med et kutt på onsdag, og heller vente til de har flere inflasjonstall, og til førstekvartalstall for BNP er tilgjengelige, sier Handelsbanken-økonomen.

Les også: Slå deg sammen med ekspertene - gi ditt råd til Norges Bank

Venter juni-kutt
Til dagens rentemøte er altså anbefalingen å holde styringsrenten - som i dag er på 1,50 prosent - uendret.

Når det gjelder forventningene blant aktørene i rentemarkedet, viser disse at det heller ikke er forventet noen renteendring i dagens møte i Norges Bank.

Men de viser at det er stor sannsynlighet for et kutt på 0,25 prosentpoeng på rentemøtet i juni.

VIL HA ØKT RENTE: Norges Bank burde åpne for at renten skal økes mot slutten av året, sier Erica Blomgren i SEB.

Ifølge de såkalte FRA - rentene , som viser markedets forventning til tremåneders pengemarkedsrente frem i tid, forventes det ikke noen endring av styringsrenten i dag. Foran neste rentemøte i juni er det cirka 50 prosent sannsynlighet for rentekutt.

To av ekspertene i E24s Renteråd, Blomgren og Chen, mener at renten bør opp om ikke alt for lenge.

God vekst i norsk økonomi og høy gjeldsvekst i norske husholdninger er deres viktigste argumenter for en renteøkning.

Et tredje er ifølge Blomgren at selv om utsiktene til prisvekst i Norge er lave, kan mye av dette være påvirket av kronestyrkelsen det siste året.

Lav inflasjon (prisvekst) er isolert sett og tradisjonelt noe som kan motvirkes med å sette ned renten.

- Under disse forutsetningene er det tvilsomt om pengepolitikken burde anvendes for å kontrollere valutakursen. Norges Bank burde heller åpne for at renten skal økes mot slutten av året, mener Blomgren.

Norges Banks rentebeslutning offentliggjøres onsdag klokken 14.

Les også: E24s ekspertråd: Ikke kutt renten nå, Olsen

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. E24s renteråd med klar beskjed:- Ikke kutt renten nå

  2. E24s renteråd: Hold deg til planen, Olsen!

  3. Renterådet splittet: Dette bør du gjøre, Olsen

  4. Full splid i E24s renteråd

  5. - Slik bør du svare på Draghi og oljebremsen, Olsen