Bent Høie avviser krav om vaksinegransking

Helseminister Bent Høie (H) har avvist et krav om ny gransking av vaksineforsøket som ble gjennomført i årene 1988-1991 for å finne en effektiv vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse, meningokokk B.

AVVISER: Helseminister Bent Høie (H) mener det ikke er noen grunn til å granske meningokokk-B-vaksineforsøket.
Publisert: Publisert:

Kravet er satt fram av Foreningen gransking av meningokokkvaksine-eksperimentet, der medlemmene mener at kronisk utmattelsessyndrom (ME) og andre helseplager skyldes vaksineskader etter at de deltok i det omfattende forsøket. Nesten 180.000 ungdomsskoleelever og 54.600 soldater fikk vaksine eller placebo.

Resultater som ble publisert i tidsskriftet The Lancet i 1991, viste at vaksinen ga 57,2 prosent beskyttelse. Dette ble ikke vurdert å være tilstrekkelig til å inkludere vaksinen i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

«Min konklusjon er at det ikke er grunnlag for å gjøre en ny, uavhengig gransking av meningokokk-B-vaksineforsøket», skriver Høie.

Han opplyser at denne konklusjonen blant annet baserer seg på den erfaring at når man vaksinerer et helt årskull, vil man alltid få tilfeldige sammenfall mellom vaksinering og uforklarlige medisinske tilstander. Dette gjelder alle typer vaksiner.

Ifølge en artikkel i Tidsskrift for erstatningsrett i 2008 var det meldt om til sammen 564 tilfeller av bivirkninger. Av 511 meldinger som ble analysert, gjaldt 330 injeksjon med vaksine og 181 gjaldt injeksjon med placebo. Det ble meldt om elleve alvorlige bivirkninger. De fire alvorligste gjaldt nevrologiske symptomer som kan ha sammenheng med vaksinen,

I brevet blir det også opplyst at Norsk pasientskadeerstatning inntil april i år har mottatt 374 saker som gjelder meningokokk B. I to av sakene har klagerne fått medhold i at det er en sannsynlig sammenheng mellom deres sykdom og vaksineforsøket. 256 har fått avslag, 68 saker er henlagt, 35 er foreldet, to er avvist og to saker er fortsatt under vurdering.

Publisert: