Hydro-fond halvert

Med nesten 60 millioner fra Norsk Hydro skulle et næringsfond være med å skape ny aktivitet i Høyanger. Tre år senere er over halvparten av pengene tapt.

KUTT: Nedskjæringer og konkurser har rammet Høyanger hardt.
  • Arnfinn Mauren - Aftenposten
Publisert:

Regnskapstallene for Høyangerfondet avslører at effekten av millionene fra Norsk Hydro har vært begrenset - så langt.

- Sørgelig

Fondets kapital er redusert fra 59 til 25 millioner kroner, og de tapte millionene har heller ikke bidratt til å skape mange varige nye arbeidsplasser i bygdebyen ved Sognefjorden.

- Klart det er sørgelig å tape så mye penger. Men skal vi drive næringsutvikling, er vi nødt til å ta risikoer, mener styreleder Eirik Prytz i Stiftelsen Høyangerfondet.

Fondet har gått inn med kapital i syv virksomheter i Høyanger, i et forsøk på å skape nye arbeidsplasser etter at Norsk Hydro bestemte seg for å fase ut deler av aluminiumsproduksjonen der.

De største beløpene ble sprøytet inn i felgprodusenten Fundo Wheels, men da den gikk konkurs sist vinter, måtte fondet bokføre et tap på 24 millioner kroner.

- Vi gikk inn i selskapet vel vitende om at det var forbundet med en betydelig risiko, sier Prytz.

Under lupen

Tapene i Høyangerfondet har nå ført til at Stiftelsestilsynet har fattet interesse for fondets kapitalforvaltning. Fondet er en av flere stiftelser som tilsynet nå kikker i kortene, men tilsynet understreker at det ikke har noen mistanke om at det er skjedd noe i strid med stiftelsesloven eller stiftelsens formål. Likevel; når en stiftelse taper så mye penger som det Høyangerfondet har gjort, mener tilsynet at det er grunn til å kikke nærmere på forholdene.

- Vi synes ikke det er noe hyggelig når stiftelser lider så store tap som det Høyangerfondet har hatt. Det er trist, sier seniorrådgiver Tom S. B. Plünnecke i Stiftelsestilsynet.

Foreløpig er undersøkelsen av Høyangerfondet i startfasen, og Plünnecke mener derfor det er altfor tidlig å si noe om tilsynet vil ha noen bemerkninger til fondets pengebruk. Høyangerfondets styreleder mener imidlertid at stiftelsen har gjort det den skal gjøre i henhold til vedtektene. Men Eirik Prytz vedgår at der kan være en viss motsetning mellom det tradisjonelle synet på en ordinær stiftelse - en aktør som deler ut midler fra en årlig avkastning - og en stiftelse som driver næringsutvikling.

- Det representerer et spenningsfelt. Men dersom vi bare skulle dele ut fra overskuddet, ville vi ikke kunnet bidra med mye. Vi må kunne ta større risikoer, mener Prytz.

Gründere i kø

I tillegg til tapet i Fundo Wheels, har fondet nedskrevet verdien av aksjepostene i to selskaper. Men det er ikke helsvart, ifølge styreleder Eirik Prytz. Engasjementene i Nordic Power Systems og Carbontech Holding, der Høyangerfondet har en eierandel på henholdsvis 25 og 16,7 prosent, har han stor tro på - selv om disse selskapene ikke har kommet i gang med noen produksjon i Høyanger ennå.

- Risikoen knyttet til disse investeringene er mindre nå enn den var da vi gikk inn i selskapene. Men utfordringen er at det tar tid, sier Prytz.

99 prosent får nei

Samtidig påpeker styrelederen at det fremdeles er midler i fondet til å gå inn i flere prosjekter. Og han mangler ikke alternativer. Nesten ukentlig banker det gründere på døren i Høyanger - fordi de vet at der finnes det penger.

- Men 99 prosent av ideene tenner vi ikke på, forteller Prytz.

arnfinn.mauren@aftenposten.no

Høyanger

Kommune i Sogn og Fjordane med ca. 4500 innbyggere. Tettstedet ble bygd opp rundt aluminiumsindustri. Hydro, Fundo og Kværner har vært store arbeidsgivere.

I 2004 besluttet Hydro å legge ned den eldste og mest forurensede delen av aluminiumsproduksjonen. Nedleggingen ble fullført i 2007, men den moderne delen er fremdeles i drift.

I januar i år gikk felgprodusenten Fundo konkurs. 300 ansatte mistet arbeidet.

I etterkant av konkursen i Fundo var det over 200 registrerte arbeidsledige i Høyanger - over 9 prosent av arbeidsstyrken i kommunen.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Hydro satsar i Høyanger: No blir det igjen liv i smelteomnen

  2. Rekordutbetalinger fra landets stiftelser. Men de små sliter.

  3. Erna og Siv får støtteav fond for sjøfolk

  4. Her skal Hydro resirkulere en gammel fabrikk

  5. Koronapakker deles ikke bare ut av det offentlige. Disse to mottok penger fra en helt annen kant.