Hyller skatteparadisene

- De gir sunn skattekonkurranse, sier Fremskrittspartiets Gjermund Hagesæter.

Publisert:

- Hvis vi ikke hadde hatt skatteparadiser og lavskatteland hadde vi hatt et langt høyere skattenivå i dag. Dét er mitt anliggende. Sveits og Lichtenstein har langt lavere skattenivå enn her. Jeg støtter ikke ulovlig unndragelse, men det er ikke ulovlig å etablere seg i et annet land for å få lavere skatter, sier Gjermund Hagesæter.
Han er jurist, bedriftsøkonom og stortingsrepresentant. Hagesæter sitter i Stortingets finanskomité på andre perioden og er skatt- og avgiftspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet.

E24 følger skattedramaet i Liechtenstein:


Førstestatsadvokat i Økokrim Morten Eriksen reagerer kraftig på Hagesæters innlegg i Aftenposten i 29. februar i år, der han tar til orde for å hylle skatteparadisene.
Trist.

- Det er veldig trist hvis debatten om skatteparadiser føres som om det dreier seg om skattekonkurranse. Problemet er hemmeligholdet, og at de er verdens mest utbredte hvitvaskingskanal for all mulig kriminalitet. Skattedebatten er en avsporing, sier Eriksen.
- Det høres tilforlatelig ut å kunne etablere seg fritt. Men hvorfor skal man raust tilby skattefrihet, når forutsetningen er at det ikke drives noe virksomhet der. Hva om Norge skulle tilby utlendinger skattefrihet her, forutsatt at de ikke driver virksomhet her, og at vi i tillegg tilbyr taushet overfor dem som påføres tapene, fortsetter Eriksen.
Hagesæter ser det annerledes. Han viser til at tankreder John Fredriksens skatteflukt, og fysiske flytting, til Kypros bidrar til at formuesskatten er under press i Norge. Det mener han er positivt.
- Politi og tilsynsmyndigheter mener at skatteparadiser er fiktive finanssentra, der det de selger først og fremst er hemmelighold?
- Jeg ser at det kan være et problem når det gjelder å skjule grov kriminalitet. Men det er jo ikke opp til norske myndigheter å bestemme om innsyn i skatteparadiser. Det må de ta opp internasjonalt.
- Er Fremskrittspartiet opptatt av det?
- Det er nok andre ting vi er mer opptatt av.
- Bør allmennheten, politi og tilsynsmyndigheter kunne ha innsyn i hvem som reelt eier et selskap?
- Politiet bør kunne ha det, og da må de be om innsyn i Lichtenstein eller hvor det måtte være. Men jeg synes ikke allmennheten har noe krav på innsyn.
Uklar grense.

Hagesæter har ingen klar definisjon av hva han mener med skatteparadiser, men inkluderer de fleste land med lave skatter. Han understreker at det han mener er positivt med skatteparadiser, er muligheten til å flytte seg selv eller sin virksomhet dit for å få lavere skatt. Han er likevel åpen for at det finnes enkeltstater som primært selger hemmelighold, og at det ikke er positivt.
- Eierskap i selskaper bør ikke være hemmelige for politiet. Men vi må ikke lage mer byråkrati for bedriftene. Skjemaveldet koster i dag norske bedrifter 4,3 milliarder kroner. Hovedpoenget med skatteparadisene er ikke hemmelighold, men sunn skattekonkurranse.
På spørsmål om Hagesæter er på linje med sveitsiske myndigheter, som mener skatteunndragelse ikke er kriminalitet, sier han:
- Det er jo kriminalitet, men det finnes mer alvorlig kriminalitet, for eksempel terrorvirksomhet og narkotikavirksomhet.

Publisert: