Nytt Oslo-byråd: Vil skrote motorveiene

Gratis aktivitetsskole for de minste, gratis kjernetid i barnehagen for noen ett-åringer og 20 prosent kutt i Ruters billettpriser. Slik blir det nye Oslo.

Norsk politikk
 • Alf Bjarne Johnsen
 • Bjørn Haugan
 • Runa Fjellanger
Publisert:

Tirsdag legger Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Sosialistisk Venstreparti (SV) frem resultatet av fire uker med forhandlinger.

– Plattformen vi nå legger fram inneholder visjoner og løfter for å få flere i arbeid, for klimakutt og for omfordeling, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Hovedsatsingene som byrådspartiene presenterer tirsdag formiddag, viser at de nå prioriterer klima, samt barn og ungdom.

Hvem som skal sitte i det nye byrådet, vil Johansen holde for seg selv fram til onsdag, når det nye bystyret skal konstituere seg.

– Det er klart. Men dere får vente til i morgen, sa Johansen.

Mangler flertall

Byrådet mangler to mandater i det nye bystyret i Oslo for å danne flertall. Raymond Johansen hadde ikke noe klart svar på hvordan dette skal løses:

– Dette er ikke et flertallsbyråd. Vi har hatt sonderingssamtaler med Venstre og Rødt. Jeg har ikke behov for å kommentere ut over det, sa Johansen på partienes pressekonferanse tirsdag.

Da Ap, SV og MDG presenterte byrådserklæringen i 2015, var samarbeid med Rødt allerede på plass.

NYTT BYRÅD: Byrådsleder Raymond Johansen har lagt fram byrådserklæringen for tre-parti byrådet tirsdag. Her er han med Lan Marie Berg (MDG) og Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Skolemat med grønn vri

Byrådet lover gratis aktivitetskole for alle elever i 1., 2. og 3. klasse i Oslo. I tillegg vil de gjennomføre forsøk med gratis kjernetid i barnehagen for alle ettåringer i bydelene Vestre Aker, Stovner, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Bjerke og Gamle Oslo.

Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for kjernesaken skolemat, med en MDG-vri: Byrådet vil innføre et kjøttfritt skolemåltid. Skolemåltidet skal etter hvert bli tilgjengelig for alle elever i både grunnskolen og i videregående skole.

Neste års prisøkning i kollektivtrafikken er avlyst. Prisen på Ruters enkeltbilletter skal kuttes med 20 prosent. I tillegg vil familierabatten utvides til hele uken utenom rushtid.

Vil skrote motorveiene

I byrådserklæringen som presenteres tirsdag formiddag, slår partiene fast at de to store veiprosjektene E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst ikke skal gjennomføres.

Byrådet går til forhandlingene om Oslopakke 3 med forslag om strakstiltak som kan redusere støy og forurensning på disse strekningene umiddelbart, med sikte på redusert trafikk, lavere fartsgrenser og planting av trær.

– Dette er sannsynligvis den grønneste plattformen i noe politisk prosjekt, noe sted i verden, noen gang, sier Lan Marie Berg (MDG).

Ap, SV og MDG går til kamp mot bilen på flere fronter. Byrådet vil:

 • Ha færre parkeringsplasser i Oslo, OG reservere flere av dem til bildeling.
 • Gradvis reservere taxiholdeplasser i sentrum til utslippsfrie biler.
 • Redusere veikapasiteten i Oslo og gi plassen til gående, syklende og kollektivreisende.
 • Gjøre det dyrere å parkere, både for biler på besøk og beboere.
 • Innføre parkeringsavgift for elbiler.
 • Beholde elbilfordelen i bomringen til 2023.
 • Jobbe for å stoppe salg av bensin- og dieselbiler i Oslo.
 • Fjerne parkeringsplasser som kommer i konflikt med sykkelveiutbygging og gateparkering på innsiden av sykkelfelt.
 • Jobbe for 60 km/t fartsgrense på hovedveiene hele året, og søke samarbeid med staten om bedre støyskjerming langs motorveier.
 • Etablere en pilotordning med miljøsone i Bilfritt byliv-området. Målet er at det kun skal være tillatt med utslippsfrie privatbiler i området i 2020, og kun utslippsfrie lette varebiler fra 2023.

«I løpet av bystyreperioden må summen av bompenger, parkeringsrestriksjoner og innstramminger i kjøremulighetene opp på et nivå som er tilstrekkelig til å nå målene om å kutte klimagassutslipp og redusere biltrafikken», skriver byrådet i erklæringen.

Vil fase ut kommersielle

De vil også ha fremskynde sykkelplanen, slik at 100 kilometer ny eller oppgradert sykkelvei bygges innen 2023. Et klimafond på 300 millioner kroner settes av for å støtte folk som vil reise klimavennlig til jobb, bytte ut bilen, eller bedrifter som kjøper elvaresykkel.

Byrådet gir også en «ungdomsgaranti», der de lover at alle i Oslo under 24 år skal være sikret jobb, utdanning eller opplæring. I tillegg skal alle Oslos sykehjem være drevet av kommunen eller ideelle aktører innen 2023 og bruken av kommersielle selskaper i barnevernet skal fases ut.

– Alle stillinger skal heretter lyses ut som hele faste stillinger. De som nå har deltid, vil få tilbud om en «heltidssamtale» ifølge Raymond Johansen.

I erklæringen skriver de også at Oslo skal utrede et nytt kommunalt boligselskap som skal bygge rimeligere boliger, med mål om at det skal bli lettere å komme seg inn på boligmarkedet. Innen utgangen av 2023 skal det komme 1000 nye boliger innenfor en tredje boligsektor, med rimeligere eie- og leieboliger.

Byrådet vil også:

 • Legge fotografihuset på Sukkerbiten på is.
 • Jobbe for en egen eiendomsskatt på sekundærboliger.
 • Søke staten om å innføre stemmerett for 16-åringer.
 • Søke unntak fra prikksystemet for å senke terskelen til å inndra skjenkeløyve på serveringssteder som diskriminerer.
 • Søke staten om å få ansvaret for kontantstøtten for å bruke midlene på aktive
  tiltak, for eksempel integreringsstøtte.
 • Jobbe for å utvide Ruter-appen med tilbud om bysykkel, bildeling og elsparkesykkel.
 • Sikre at serveringsbransjen benytter tarifflønn gjennom samarbeid med fagbevegelsen, veiledning av bedrifter og kursing av ansatte.
 • Innføre gyldig politisk fravær i ungdomsskolen.
 • Innføre vegetarmat som standardvalg på kommunens arrangementer, halvere kjøttforbruket i kantinene innen utgangen av 2023 og alltid tilby et fullverdig vegansk alternativ.
 • Innføre gratis inngang for barn under 18 år på Oslo kommunes museer i skoleferiene.
 • Arbeide for nasjonalt forbud mot å kjøpe macheter.

SV var så godt fornøyd med satsingen på barn og unge i Oslo, at SVs forhandlingsleder Sunniva Holmås Eidsvoll slo til med en ekstra nyhet: Hun og mannen Heikki Holmås Eidsvoll venter sitt andre barn til våren.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norsk politikk
 2. Oslo
 3. Sosialistisk Venstreparti (SV)
 4. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
 5. Sykkelvei
 6. Sykehjem
 7. Raymond Johansen

Flere artikler

 1. VårtOslo: Oslo-byrådet foreslår gratis kjøttfri skolemat og priskutt på Ruter-billetter

 2. Byrådet i Oslo setter av 1,9 milliarder kroner til coronakostnader – utsetter flere tiltak

 3. Rødt støtter mistillit: Flertall for å kaste byråd Lan Marie Berg

 4. Mot omkamp om eiendomsskatten i Oslo

 5. Motorveier kutter ikke klimautslipp