Nytt Oslo-byråd: Vil skrote motorveiene

Gratis aktivitetsskole for de minste, gratis kjernetid i barnehagen for noen ett-åringer og 20 prosent kutt i Ruters billettpriser. Slik blir det nye Oslo.

Publisert:,

Tirsdag legger Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Sosialistisk Venstreparti (SV) frem resultatet av fire uker med forhandlinger.

– Plattformen vi nå legger fram inneholder visjoner og løfter for å få flere i arbeid, for klimakutt og for omfordeling, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Hovedsatsingene som byrådspartiene presenterer tirsdag formiddag, viser at de nå prioriterer klima, samt barn og ungdom.

Hvem som skal sitte i det nye byrådet, vil Johansen holde for seg selv fram til onsdag, når det nye bystyret skal konstituere seg.

– Det er klart. Men dere får vente til i morgen, sa Johansen.

Mangler flertall

Byrådet mangler to mandater i det nye bystyret i Oslo for å danne flertall. Raymond Johansen hadde ikke noe klart svar på hvordan dette skal løses:

– Dette er ikke et flertallsbyråd. Vi har hatt sonderingssamtaler med Venstre og Rødt. Jeg har ikke behov for å kommentere ut over det, sa Johansen på partienes pressekonferanse tirsdag.

Da Ap, SV og MDG presenterte byrådserklæringen i 2015, var samarbeid med Rødt allerede på plass.

NYTT BYRÅD: Byrådsleder Raymond Johansen har lagt fram byrådserklæringen for tre-parti byrådet tirsdag. Her er han med Lan Marie Berg (MDG) og Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Håkon Mosvold Larsen

Skolemat med grønn vri

Byrådet lover gratis aktivitetskole for alle elever i 1., 2. og 3. klasse i Oslo. I tillegg vil de gjennomføre forsøk med gratis kjernetid i barnehagen for alle ettåringer i bydelene Vestre Aker, Stovner, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Bjerke og Gamle Oslo.

Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for kjernesaken skolemat, med en MDG-vri: Byrådet vil innføre et kjøttfritt skolemåltid. Skolemåltidet skal etter hvert bli tilgjengelig for alle elever i både grunnskolen og i videregående skole.

Neste års prisøkning i kollektivtrafikken er avlyst. Prisen på Ruters enkeltbilletter skal kuttes med 20 prosent. I tillegg vil familierabatten utvides til hele uken utenom rushtid.

Vil skrote motorveiene

I byrådserklæringen som presenteres tirsdag formiddag, slår partiene fast at de to store veiprosjektene E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst ikke skal gjennomføres.

Byrådet går til forhandlingene om Oslopakke 3 med forslag om strakstiltak som kan redusere støy og forurensning på disse strekningene umiddelbart, med sikte på redusert trafikk, lavere fartsgrenser og planting av trær.

– Dette er sannsynligvis den grønneste plattformen i noe politisk prosjekt, noe sted i verden, noen gang, sier Lan Marie Berg (MDG).

Ap, SV og MDG går til kamp mot bilen på flere fronter. Byrådet vil:

 • Ha færre parkeringsplasser i Oslo, OG reservere flere av dem til bildeling.
 • Gradvis reservere taxiholdeplasser i sentrum til utslippsfrie biler.
 • Redusere veikapasiteten i Oslo og gi plassen til gående, syklende og kollektivreisende.
 • Gjøre det dyrere å parkere, både for biler på besøk og beboere.
 • Innføre parkeringsavgift for elbiler.
 • Beholde elbilfordelen i bomringen til 2023.
 • Jobbe for å stoppe salg av bensin- og dieselbiler i Oslo.
 • Fjerne parkeringsplasser som kommer i konflikt med sykkelveiutbygging og gateparkering på innsiden av sykkelfelt.
 • Jobbe for 60 km/t fartsgrense på hovedveiene hele året, og søke samarbeid med staten om bedre støyskjerming langs motorveier.
 • Etablere en pilotordning med miljøsone i Bilfritt byliv-området. Målet er at det kun skal være tillatt med utslippsfrie privatbiler i området i 2020, og kun utslippsfrie lette varebiler fra 2023.

«I løpet av bystyreperioden må summen av bompenger, parkeringsrestriksjoner og innstramminger i kjøremulighetene opp på et nivå som er tilstrekkelig til å nå målene om å kutte klimagassutslipp og redusere biltrafikken», skriver byrådet i erklæringen.

Vil fase ut kommersielle

De vil også ha fremskynde sykkelplanen, slik at 100 kilometer ny eller oppgradert sykkelvei bygges innen 2023. Et klimafond på 300 millioner kroner settes av for å støtte folk som vil reise klimavennlig til jobb, bytte ut bilen, eller bedrifter som kjøper elvaresykkel.

Byrådet gir også en «ungdomsgaranti», der de lover at alle i Oslo under 24 år skal være sikret jobb, utdanning eller opplæring. I tillegg skal alle Oslos sykehjem være drevet av kommunen eller ideelle aktører innen 2023 og bruken av kommersielle selskaper i barnevernet skal fases ut.

– Alle stillinger skal heretter lyses ut som hele faste stillinger. De som nå har deltid, vil få tilbud om en «heltidssamtale» ifølge Raymond Johansen.

I erklæringen skriver de også at Oslo skal utrede et nytt kommunalt boligselskap som skal bygge rimeligere boliger, med mål om at det skal bli lettere å komme seg inn på boligmarkedet. Innen utgangen av 2023 skal det komme 1000 nye boliger innenfor en tredje boligsektor, med rimeligere eie- og leieboliger.

Byrådet vil også:

 • Legge fotografihuset på Sukkerbiten på is.
 • Jobbe for en egen eiendomsskatt på sekundærboliger.
 • Søke staten om å innføre stemmerett for 16-åringer.
 • Søke unntak fra prikksystemet for å senke terskelen til å inndra skjenkeløyve på serveringssteder som diskriminerer.
 • Søke staten om å få ansvaret for kontantstøtten for å bruke midlene på aktive
  tiltak, for eksempel integreringsstøtte.
 • Jobbe for å utvide Ruter-appen med tilbud om bysykkel, bildeling og elsparkesykkel.
 • Sikre at serveringsbransjen benytter tarifflønn gjennom samarbeid med fagbevegelsen, veiledning av bedrifter og kursing av ansatte.
 • Innføre gyldig politisk fravær i ungdomsskolen.
 • Innføre vegetarmat som standardvalg på kommunens arrangementer, halvere kjøttforbruket i kantinene innen utgangen av 2023 og alltid tilby et fullverdig vegansk alternativ.
 • Innføre gratis inngang for barn under 18 år på Oslo kommunes museer i skoleferiene.
 • Arbeide for nasjonalt forbud mot å kjøpe macheter.

SV var så godt fornøyd med satsingen på barn og unge i Oslo, at SVs forhandlingsleder Sunniva Holmås Eidsvoll slo til med en ekstra nyhet: Hun og mannen Heikki Holmås Eidsvoll venter sitt andre barn til våren.