Regjeringen venter nedgang i oljeprisen neste år

Publisert: Publisert:

Regjeringen ser for seg at oljeprisen skal falle fra 538 kroner fatet i år til 476 kroner fatet neste år, viser nye anslag i statsbudsjettet for 2020. Anslagene er henholdsvis 23 og 81 kroner lavere enn i det reviderte budsjettet som ble lagt frem i mai.

Etter dagens kronekurs vil det bety at regjeringen venter et prisfall fra 58,9 dollar i år til 52,15 dollar neste år.

I statsbudsjettet trekkes det frem at økt politisk uro kan trekke oljeprisen opp fremover. Samtidig understrekes det at oljeprisen kan falle mer enn ventet dersom amerikansk skiferproduksjon opplever høyere vekst.

«På etterspørselssiden er den største risikofaktoren knyttet til den økonomiske veksten globalt. Videre er det usikkert hvor mye innstrammingene i kravene om svovelinnhold i marine bunkersoljer fra 2020 fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) vil trekke opp etterspørselen etter marin diesel, og dermed også etterspørselen etter råolje med lavt svovelinnhold», heter det i budsjettet.

Tirsdag morgen ligger oljeprisen på 58,68 dollar, opp 0,5 prosent fra midnatt.

Regjeringens anslag for petroleumssektoren finnes på side 31 i Nasjonalbudsjettet 2020

Les også:

Les også

Siv sparer mindre enn ventet i Oljefondet

Publisert: