Fersk undersøkelse: Etterspørselen etter fastrentelån øker

Etterspørselen etter fastrentelån fra husholdningene økte i tredje kvartal, viser Norges Banks siste utlånsundersøkelse.

UNDERSØKER BANKUTLÅN: Norges Banks utlånsundersøkelse gjøres kvartalsvis og er en kvalitativ spørreundersøkelse om bankenes vurdering av etterspørsel etter kreditt og kredittpraksis. Her sentralbanksjef Øystein Olsen.
  • Tyra Kristiansen Stave
  • Asgeir Aga Nilsen
  • David Bach
Publisert:

Mens husholdningenes samlede etterspørsel etter boliglån var uendret i tredje kvartal, økte etterspørselen etter fastrentelån, viser Norges Banks ferske utlånsundersøkelse.

Det var i tråd med forventningene i en periode der sentralbanken økte styringsrenten for første gang siden 2011.

Norges Bank venter økt etterpørsel også i fjerde kvartal. Også i andre kvartal var det høyere etterspørsel etter fastrentelån.

Økte finansieringskostnader sammen med et om lag uendret rentenivå fører til reduserte utlånsmarginer for bankene. Det er liten endring i kredittpraksisen til husholdninger og foretak, og sentralbanken venter samme tendens i fjerde kvartal.

– Bankene meldte om noe reduserte utlånsmarginer drevet av økning i finansieringskostnadene sammen med om lag uendret rentenivå i 3. kvartal, heter det i rapporten.

Les også: (+) Dette koster det å binde rente

Et tilbakelagt kapittel

Makroanalytiker Kjetil Martinsen i Swedbank påpeker at innstrammingene av utlån fra bankene nå er lagt bak oss.

– Vi forventer ikke noen betydelig endring i dette bildet idet gjeldsreguleringen som ble innført i juli i essensen var en fortsettelse av den forrige.

Martinsen tror lånerentene vil øke i det kommende året, men at bankene sannsynligvis vil følge Norges Banks hevinger av styringsrenten

– Husholdningenes kreditt vil i det store og hele holde seg stabil, skriver Martinsen.

Les også

Nordmenns gjeld har økt med 1.259 milliarder siden forrige rentehopp: – Vi er mer sårbare enn før

Økt salg av boliger

En rekke banker har etter Norges Banks rentegrep varslet at også de vil skru opp rentene på sine boliglån.

Ifølge Eiendom Norge ble det solgt 4,6 prosent flere boliger i september i år sammenlignet med samme måned i fjor.

Akkumulert for 2018 er det solgt 5,1 prosent flere boliger enn i samme periode i 2017, kommer det frem i Eiendom Norges statistikk, som ble lagt frem i begynnelsen av oktober.

Da sentralbanksjef Øystein Olsen sist hevet renten, i mars 2011, hadde husholdningene en gjeld på 2.343 milliarder kroner.

Siden den gang har gjelden vokst kraftig. Den har økt med 1.259 milliarder kroner, til 3.602 milliarder kroner, viste SSBs statistikk i september.

Undersøkelse blant storbankene

Norges Banks utlånsundersøkelse bidrar til å belyse endringer i etterspørselen og tilbudet av kreditt, for husholdninger og bedrifter.

I tillegg spørres det om endringer i bankenes lånebetingelser overfor husholdninger og bedrifter.

Bankene bedt om å vurdere siste kvartal sammenlignet med foregående kvartal. De blir også bedt om å vurdere forventet utvikling neste kvartal sammenlignet med siste.

De ti største bankene i det norske markedet deltar i undersøkelsen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank

Flere artikler

  1. Ingen utslag tross renteheving: Etterspørsel etter boliglån var om lag uendret i fjerde kvartal

  2. Bankene melder om økt etterspørsel etter fastrentelån

  3. Etterspørsel etter boliglån økte i andre kvartal

  4. Bankene venter største fall i boliglånsetterspørsel siden finanskrisen

  5. Bankene melder om uendret boliglånsetterspørsel, lavere marginer