Sparebank tilbyr historisk lav boliglånsrente

Boliglånsrenten på 1,20 prosent er den laveste på markedet og muligens Norgeshistoriens laveste.

Konkurransen om boliglånskundene tiltar. Nå når boliglånsrentene historisk lave nivå.
Publisert: Publisert:

Sparebanken Øst tilbyr nå rammelån med effektiv rente på 1,10 prosent og vanlig boliglån med effektiv rente på 1,20 prosent. Det er den laveste renten på markedet og et historisk lavt tall.

– Ut fra det vi har sjekket på Finansportalen, SSB og Norges Bank, så oppfatter vi at dette er Norgeshistoriens laveste boliglånsrente, sier Kjartan Reve, kundedirektør i Sparebanken Øst.

Ifølge Finansportalen tilbyr annenplassen en boliglånsrente på 1,56 prosent. Renteforskjellen på 0,36 prosentpoeng kan i løpet av et boliglån på 3 millioner kroner over 30 år bety 150.000 kroner mindre å betale.

Kjartan Reve, kundedirektør i Sparebanken Øst

– Gjennom pandemien har vi valgt å være forsiktig med vekststrategien. Nå bruker vi den konkurransekraften som ligger i å være en meget solid sparebank med svært lavt kostnadsnivå. Nå ønsker vi å utfordre de store bankene og tilby et veldig konkurransekraftig tilbud, sier Reve.

Sparebanken Øst tilbyr de historisk lave rentene gjennom sitt betjeningskonsept Nybygger.no. Det er noe av grunnen til at kostnadene kan være så lave.

– Nybygger.no er et gebyrfritt tilbud som er 100 prosent digitalt og selvbetjent. Det at kundene gjør mye av jobben selv gjør at vi kan tilby så lave renter, sier Reve.

Konkurransen om boliglånskundene tiltar

Konkurransen om boliglånskundene har de siste par årene tiltatt. Coronakrisen har ikke satt en stopper for tilspissingen.

– Vi har faktisk vært litt overrasket over at det har vært så stor konkurranse fra mars av og fremover, sier Reve.

Den intense konkurransen har kommet i form av tilbud som forutsetter diverse medlemskap, spesielle produktsammensetninger eller at kunden må være i en spesifikk alder. Den historisk lave renten sparebanken nå tilbyr vil ikke være avhengig ikke-finansielle forhold.

– Hos oss trenger du ikke være medlem i en organisasjon eller forening, eller være i en spesiell aldersgruppe for å få vår beste rente, sier Kjartan Reve, kundedirektør i Sparebanken Øst.

Kundedirektøren tror det fremover blir enda hardere konkurranse om kundene og at storbankene må ha lavere margin på boliglånene enn det de tidligere har hatt.

– Vi ønsker å være med å konkurrere. Derfor går vi nå ut med et så godt produkt, sier han.

Les på E24+

Dette gjør høyere inflasjon med aksjeporteføljen

Publisert: