Norges Bank fremskynder første renteheving

Norges Bank varsler at den rekordlave styringsrenten «mest sannsynlig» vil bli satt opp senere i år. September eller desember er aktuelle tidspunkt, tror økonomer.

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder styringsrenten uendret på null prosent.
  • Asgeir Aga Nilsen
  • Tyra Kristiansen Stave
Publisert:

Norges Bank holder styringsrenten uendret på null prosent torsdag.

Beslutningen var ventet, men det var større spenning knyttet til hva slags renteutvikling sentralbanken ser for seg fremover.

Norges Bank har tidligere sett for seg at renten kan bli satt opp fra bunnivået i første halvår i 2022.

Nå er det tidspunktet fremskyndet.

«Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i løpet av andre halvår i år», skriver Norges Bank.

Les også

Kronen styrkes etter Norges Banks rentebeslutning

Venter renteøkning i desember

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier at rentebanen har blitt oppjustert, slik at det er en «viss sannsynlighet» for en renteheving allerede i september.

Rentebanen viser hva sentralbanken vurderer som den mest sannsynlige renteutviklingen de neste årene.

– Så er den første renteøkningen fullt priset i desember. Hovedinntrykket her er at de fremskynder i hvert fall til desember. Men døren er litt på gløtt for en litt tidligere heving, sier han til E24.

Prognosen til Norges Bank viser at styringsrenten settes videre opp de neste årene, slik at den kan være på 1,5 prosent ved utgangen av 2024 - det samme nivået som før krisen.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken

Hov får følge av sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

– Det ser ut som det er en sannsynlighet for at rentehevingen kommer i desember. Men det er også en betydelig sannsynlighet for at den kommer i september, sier han.

– Vi tror de setter opp renten allerede i september, men det er usikkerhet rundt timingen. Hvis man kan vaksinere så mye at samfunnet er åpent i juli virker det logisk å sette opp renten i september, sier han.

Jullum trekker frem at FHI har sagt at samfunnet først kan åpne når alle over 45 år er vaksinert, og mener dette er det viktigste Norges Bank følger med på.

– Kan de ende med å utsette rentehevingen igjen?

– Da må det skje noe på vaksinefronten, eller et annet type sjokk. For eksempel hvis vaksineplanen flyttes veldig på.

Les også

Norges Bank venter sterkere boligprisvekst

Vil øke renten «gradvis»

– Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en fortsatt ekspansiv pengepolitikk. Når det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, vil det igjen være riktig å heve styringsrenten gradvis fra dagens nivå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Det er litt over et år siden Norges Bank begynte å kutte rentene for å møte coronakrisen som traff Norge. På knappe to måneder ble renten satt ned fra 1,5 prosent til rekordlave null prosent i mai i fjor.

Coronakrisen medførte et historisk stort fall i norsk økonomi.

En ny smittebølge har for øyeblikket medført strengere tiltak, men lenger frem er det likevel forventninger om lysere tider når en stor nok del av befolkningen har blitt vaksinert, smittetiltakene kan lettes og økonomien gradvis åpne opp igjen.

«Aktiviteten har tatt seg opp siden i fjor vår, men gjeninnhentingen bremses nå av den økte smitten og strenge smitteverntiltak. På den annen side tyder informasjon fra helsemyndighetene på at store deler av den voksne befolkningen i Norge blir vaksinert innen utgangen av sommeren», skriver Norges Bank.

Sentralbanken peker blant annet også på at utviklingen i internasjonal økonomi er bedre enn ventet, som vil kunne gi drahjelp til norsk økonomi.

– Likevel vil det trolig ta tid før sysselsettingen og arbeidsledigheten er tilbake på nivåene fra før pandemien, skriver Norges Bank.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte Norges Bank

Flere artikler

  1. Norges Bank setter opp renten til 0,25 prosent

  2. Tror normal rente er tre år unna: – En lang vei tilbake

  3. Norges Bank holder renten i ro på null prosent

  4. Renterådet uenige om renteheving: – Forstår ikke at det skal haste sånn

  5. Økonomer om varslet renteheving: – Det er lysere tider i møte