Forsikringsselskap: Vi trenger en egen klimatilpasningsminister

Fremtind og If mener arbeidet med klimatilpasning må høyere opp på et nasjonalt nivå. – Vi vet at klimaskader vil ramme oss hyppigere i årene som kommer, sier Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind.

Konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind Forsikring mener myndighetene må jobbe like dedikert med klimatilpasning som de gjør med utslippsreduksjon
 • Malene Emilie Rustad
Publisert: Publisert:

– Skredet i Gjerdrum er en tragedie som vi som samfunn må dra lærdom av. Selv om NVE gjør en god jobb, er det for lite reguleringskunnskap i mange kommuner. Og i kombinasjon med at arbeidet er kronisk underfinansiert må vi regne med at disse situasjonene oppstår igjen og igjen.

Det sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind Forsikring.

I to år har de gjentatte ganger advart regjeringen mot å ta lett på midler til flom- og skredsikring, i likhet med flere bransjeorganisasjoner.

Fremtid foreslår nå at klimatilpasning opprettes som et eget ansvarsområde på et nasjonalt nivå med en egen klimatilpasningsminister.

– Vi mener myndighetene må jobbe like dedikert med klimatilpasning som de gjør med utslippsreduksjon, sier Grotmoll.

– Klimameldingen var spekket med gode forslag, men klimaendringene rammer samfunnet allerede i dag. Skredet i Gjerdrum er én av mange påminnelser de siste par årene om at regjeringen må jobbe tettere også med klimatilpasning, sier hun.

Les også

Bransjeorganisasjoner reagerer på regjeringens midler til flom- og skredsikring: – Svært alvorlig

Ønsker ansvarsdebatt

Grotmoll mener at regjeringen må ta et større nasjonalt ansvar for å sette kommunene i stand til å ta store avgjørelser knyttet til arealutbyggelse og skred- og flomsikring.

– Behovet for å holde seg oppdatert og koordinere på tvers av fagdisipliner er stort. Det er kommunen som i dag bestemmer hvor det skal bygges og det kan være store motstridende interesser eller annet som gjør at kommuner føler et press, sier hun.

Grottvoll mener det er et etterslep på reguleringskompetanse og kapasitet som gjør at det fortsatt gis byggetillatelse i områder som er utsatt for skred og lignende.

– Vi som forsikringsselskap kommer tett på denne problemstillingen. Vi snakker stadig oftere med folk som står med vann til knærne i sine egne hjem, eller som har fått huset revet vekk av flom og skred, sier Grotmoll.

– Det er ikke avklart hva som utløste skredet i Gjerdrum, men vi vet at klimaskader vil ramme oss hyppigere i årene som kommer. Vi må ha en overordnet debatt om hvor dette ansvaret skal ligge. Det kan ikke baseres utelukkende på kundene våre eller vurderinger i kommunene, sier hun.

Les også

Kappløpet mot klimaendringene

Kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i If Forsikring mener det er behov for mer støtte og endringer i organiseringen av klimatilpasning.

Behov for omorganisering

Kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i If Forsikring er enig med Fremtind om at arbeidet må koordineres på et nasjonalt plan, og gjennom tydelig politisk styring og ressursallokering.

– Om det er en egen minister eller annen organisering skal vi ikke mene noe om, men våre funn viser at det er behov for mer støtte og endringer i organiseringen, sier Galtung.

Sammen med klimaforskningssenteret Cicero gir If ut en årlig ekstremværrapport. Den viser blant annet at store naturskadehendelser har hatt en firdobling de siste ti årene sammenlignet med tilsvarende perioder før det.

– Dette er en tydelig indikasjon på at klimaet endrer seg, sier Galtung.

– Og det er ikke tvil om at det er en god samfunnsinvestering å prioritere forebygging fremfor å reparere. Det vil også redde liv, sier han.

Les også

Over 1.000 NVE-innsigelser mot byggeplaner grunnet skredfare

Under halvparten får støtte

Galtung trekker frem at NVE fikk 110 søknader i perioden 2011-2020, og at kun 46 kommuner fikk tilsagn om støtte.

– Ser vi kommunenes behov og støtten som gis til beredskap mot klimaendringer, så er den entydige konklusjonen at det er et betydelig større behov enn det er midler tilgjengelig, sier Galtung.

Ifs ekstremværrapport viser at mangel på ressurser er den viktigste årsaken til at tiltak ikke gjennomføres ute hos kommunene.

– Vi tror også at mange oppgaver og begrenset kommuneøkonomi kan svekke kommunal klimatilpasning, sier Galtung.

Ifølge Ifs rapport melder også flere kommuner om at det finnes for få krav til private utbyggere og at dette utgjør en barriere for klimatilpasning.

– Flere tydelige krav og retningslinjer til utbyggere ville gjort det lettere for kommunene å sikre at langsiktige klima- og klimatilpasningshensyn ble ivaretatt ved utbyggingen, sier Galtung.

Les også

Over 1.000 NVE-innsigelser mot byggeplaner grunnet skredfare

Ønsker konkrete planer og tiltak

Finans Norge har tidligere tatt til orde for mer midler til NVEs forebyggende skred- og flomsikringsarbeid.

– Det Finans Norge er opptatt av er at ansvaret blir tydeligere og at vi ser konkret styrking av satsningen gjennom konkrete planer, budsjettmidler og faktiske tiltak.

Det sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fånek i Finans Norge.

– En egen minister vil i utgangspunktet ikke løse dette problemet, sier han.

Fånek mener løsningen er klare kunnskapsbaserte prioriteringer, der man har et godt faglig grunnlag.

– Da er det viktig med god dialog mellom myndigheter og fagmiljøer fremover, sier han.

Les også

Foreløpig 900 millioner i naturskadeerstatninger etter skredet i Gjerdrum

Ansvaret ligger hos klima- og miljødepartementet

I en e-post til E24 svarer statssekretær Mathias Fischer (V) i klima- og miljødepartementet på kritikken fra forsikringsselskapene.

– Vi har allerede en ansvarlig statsråd for klimatilpasning, og det er Sveinung Rotevatn, sier Ficher.

– Klima- og miljødepartementet skal legge til rette for regjeringens helhetlige arbeid med klimatilpasning, sier han.

Samtidig ligger midlene til NVEs forebyggende arbeid til skred- og flomsikring under Olje- og energidepartementet.

– Arbeidet med klimatilpasning favner bredt, og alle sektormyndighetene har et ansvar for å ivareta hensynet til klimaendringer innenfor sine områder, sier Fischer.

– Arbeidet med klimatilpasning er i aller høyeste grad sektorovergripende og vi må også utveksle erfaringer og samarbeide på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Men ansvaret for å samordne dette arbeidet ligger til klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet, sier Fischer.

Les også

Solberg til skredrammede Gjerdrum: Regjeringen vil bidra med alt av ressurser

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Fremtind Forsikring
 2. Klima
 3. Forsikring
 4. NVE
 5. Kommuneøkonomi
 6. Klima- og miljødepartementet

Flere artikler

 1. Bransjeorganisasjoner reagerer på regjeringens midler til flom- og skredsikring: – Svært alvorlig

 2. If fikk reisekrav verdt 376 millioner kroner

 3. Betalt innhold

  Bare tre land i verden sier ja til gruvedumping i sjøen. – Nå må Norge rydde opp

 4. Slik vil Holmås kutte utslippene til null i 2030

 5. Regjeringen med pressekonferanse – kommer gjenåpningen nå?