Norges Bank om digitale penger: – Et stort og komplekst spørsmål

Norges Bank følger med på kryptovaluta, ser på samarbeid med private banker og kan måtte ta stilling til lovendringer i arbeidet med å utrede digitale sentralbankpenger.

Norges Bank vil være forberedt dersom det skjer uventede endringer i penge- og betalingssystemet, sier visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.
 • Ine Brunborg
Publisert: Publisert:

Denne uken meldte Norges Bank at den skal teste tekniske løsninger for digitale sentralbankpenger (DSP).

Sentralbanken har undersøkt DSP siden 2016, og den tekniske testingen skal foregå de neste to årene.

Norges Bank jobber fortsatt med å finne ut om de digitale pengene er nødvendig å innføre, og hvilke konsekvenser det kan ha. Sentralbanken vil ikke tidfeste når den skal ta en eventuell beslutning.

– Dette er et stort og komplekst spørsmål, så det er viktig at vi har et godt beslutningsgrunnlag. Så langt, så har arbeidet vårt i stor grad vært analytisk. Vi har sett på ulike tekniske løsninger og identifisert noen hovedgrupper, sier visesentralbanksjef Ida Wolden Bache til E24.

– Det vi nå ønsker å gjøre er å teste disse mer konkret for å se om de ulike tekniske løsningene kan oppfylle de egenskapene vi mener digitale sentralbankpenger vil ha.

Norges Bank har utredet digitale sentralbankpenger i fire år, og skal nå i gang med teknisk testing.

Digitale penger

Visesentralbanksjefen trekker frem tre ting som kjennetegner digitale sentralbankpenger:

1. Pengene er digitale

2. Pengene er tilgengelige for allmenheten

3. Pengene er en fordring på sentralbanken

– Det er altså sentralbanken som utsteder de i den offisielle pengeenheten. Sånn sett har det noen fellestrekk med kontanter, som jo også er tilgjengelige for allmennheten og som er en fordring på sentralbanken, sier Bache.

Forskjellen er, som kjent, at kontanter ikke er digitale.

– Vi har jo digitale penger i dag. De pengene vi bruker i det daglige er jo penger vi har på konto: bankinnskudd eller kontopenger. De er også tilgjengelig for allmennheten. Men de er fordring på en privat bank, og ikke på sentralbanken.

Les på E24+

Norges Bank nærmer seg beslutning om digitale penger. Dette vet vi om prosessen så langt

Kan måtte endre sentralbankloven

Norges Bank har satt ned en egen arbeidsgruppe som utreder DSP.

Lederen for gruppen, Norges Bank-direktør Knut Sandal, beskriver to hoveddeler av arbeidet de neste par årene: den tekniske testingen og videre analyse.

Det kan også dukke opp noen regulatoriske problemstillinger, sier han.

– Dette er et stort spørsmål. Hvis Norges Bank velger å gå videre, vil det også være behov for politisk forankring, og vi må se på om sentralbankloven må endres. Dette er et stort og komplekst prosjekt, og det er mye å tenke på.

Knut Sandal leder Norges Banks arbeidsgruppe for digitale sentralbankpenger.

Gruppen ser også på muligheten til å samarbeide med aktører som allerede er i markedet, som private banker.

– I tillegg til en klassisk leverandørmodell, kan det også være aktuelt med mer samarbeid med eksisterende aktører i markedet for å se hvordan deres løsninger kan kombineres med digitale sentralbankpenger, sier Sandal.

– En mulig måte å gjøre dette på er at vi står for et register- eller kontosystem, og et regelverk, så kan banker og andre tredjeparter innovere på toppen av denne grunnleggende infrastrukturen.

Les også

Finanstilsynet støtter ny krypto-advarsel: – Må være klar over den høye risikoen

Ser mer stabilitet i kryptovaluta

Mens Norges Bank undersøker muligheten for DSP, er kontantbruken i fritt fall. Samtidig er betalingsmarkedet i rask utvikling og andre sentralbanker jobber med sine egne digitale penger.

Det styrker motivasjonen i Norges Banks utredning.

– Vi ønsker å være forberedt på å kunne innføre digitale sentralbankpenger dersom penge- og betalingssystemet utvikler seg i en annen retning enn det vi nå ser for oss, sier Bache.

– Vi observerer jo at betalingsmarkedet er i rask endring. Vi får nye kryptovalutaer, som nå tilbyr en stabil verdi mot en enkelt valuta eller en kurv av valuta.

Det kan isolert sett gjøre kryptovaluta mer attraktivt i betalinger i fremtiden, sier hun.

– Og så ser vi jo at de store teknologiaktørene viser en stadig større interesse og tar en større rolle i betalingsmarkedet.

Les også

Nordmenn med 50 millioner i kryptoverdier har unndratt skatt

Tidfester ikke

Norges Bank har foreløpig ikke tatt noen beslutning om hvorvidt DSP skal innføres, og Wolden Bache mener det er for tidlig å tidfeste når det kan skje.

– Dersom vi beslutter å innføre digitale sentralbankpenger, så er det fordi vi mener det er et hensiktsmessig tiltak for å bidra til et sikkert og effektivt betalingssystem og tillit til pengeverdien, som jo er Norges Banks overordnede formål.

Timingen vil også være avhengig av hvor raskt betalingssystemet endrer seg. Sentralbanken kommer også til å se på utviklingen i andre sentralbanker, sier Wolden Bache:

– Selv om det ikke er en konkurranse, så vil det få betydning for vår beslutning.

Les på E24+

Slik sikrer du deg bord på verdens beste restauranter

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norges Bank
 2. DSP
 3. Digital valuta
 4. Kryptovaluta
 5. Digitalisering

Flere artikler

 1. Norges Bank skal teste løsninger for digitale penger

 2. Bache om sentralbankdrama: – Full tillit til at det har vært gjort gode vurderinger

 3. BIS tror digitale sentralbankpenger blir attraktivt krypto-alternativ

 4. Betalt innhold

  Sentralbanksjefen om kryptovaluta: – Tillit er nøkkelordet

 5. India skal lansere digitale sentralbankpenger