Norges Bank mener utlånsforskriften kan videreføres uten endringer

Sentralbanken mener det bør gjøres en bred gjennomgang innen 2024, men mener ikke det er behov for endringer nå.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache er ikke enig med Finanstilsynet i at det er behov for endringer i utlånsforskriften nå.
Publisert:

Det skriver Norges Bank i et brev mandag, etter at Finanstilsynet kom med flere forslag til endringer i utlånsforskriften.

«Norges Bank mener at forskriften kan videreføres uten endringer nå, men at det bør gjøres en bred gjennomgang av utlånsforskriften før den utløper i 2024» heter det i brevet signert sentralbanksjef Ida Wolden Bache og avdelingsdirektør Torbjørn Hægeland.

Sentralbanken trekker blant annet frem at det bør vurderes endringer i rentestresstesten. Den handler om at banken er pålagt teste om lånekunder tåler at renten går opp med fem prosent.

Les på E24+

Er boliglånsrenten din for høy? Slik forhandler du med banken

«Man bør vurdere endringer i rentestresstesten basert på erfaringer med et høyere rentenivå frem mot 2024, og det kan samtidig vurderes å gjøre rentestresstesten tydeligere og fortrinnsvis enklere» skriver Norges Bank i brevet.

I tillegg vil sentralbanken at det skal utredes om utlånsforskriften bør gi banken mulighet til å tilby «risikoreduserende løsninger til lånesøkere, som for eksempel lengre fastrentekontrakter og kjøp av forsikring mot boligprisfall.»

Les også

Finanstilsynet vil stramme inn lånekravene

Finanstilsynet vil stramme inn lånekravene. Tilsynet leverte mandag sitt råd om endringer i utlånsforskriften til Finansdepartementet.

Tilsynet foreslår blant annet at maksgrensen for samlet gjeld reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.

De vil også stramme inn på bankenes mulighet til å utøve skjønn. Fleksibilitetskvoten foreslås redusert fra 10 prosent (8 prosent i Oslo) til 5 prosent.

Forskriften ble innført i 2015 som et midlertidig tiltak for å dempe galopperende boligpris og gjeldsvekst i norske husholdninger. Den har blitt forlenget og ble vesentlig innskjerpet to år senere.

Les på E24+

Flere aleneboere sliter økonomisk. De med boliglån har det verst.

Les også

DNB vil skrote utlånsforskriften

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om