Forbrukertilsynet politianmelder Tinde Energi

Selskapet og nåværende styreleder anmeldes for mulig bedrageri og forsøk på bedrageri.

Publisert:

Strømselskapet ble i desember varslet om et milliongebyr fra Forbrukertilsynet fordi de krevde å få utbetalt strømstøtte fra fastpriskunder.

Nå har tilsynet politianmeldt Tinde Energi for mulig bedrageri og forsøk på bedrageri, ifølge en pressemelding.

Tilsynet ber politiet etterforske om selskapet har:

  • Sendt ut fakturaer til kunder med avtalt pristak uten å ta hensyn til det avtalte pristaket
  • Gått til oppsigelse av strømavtaler med prisgaranti og bindingstid, uten å varsle forbrukerne
  • Forsøkt å få kundene til å si opp gunstige strømprisavtaler med prisgaranti
  • Varslet endringer i avtalevilkår som ville innebære at kunder ble tilleggsfakturert for strømstøtte og fikk begrenset sitt forbruk av strøm til den avtalte, gunstige prisen

Nåværende styreleder i selskapet er også anmeldt for medvirkning eller forsøk til medvirkning til bedrageri.

Det har foreløpig ikke lyktes E24 å få kontakt med styreleder.

I anmeldelsen skriver Forbrukertilsynet at dersom det skulle være aktuelt med påtale, ber de om at påtalemyndigheten eventuelt sammenfatte forholdene som grovt bedrageri.

Tilsynet understreker at anmeldelsen ikke har direkte betydning for kundene. De som har krav mot Tinde Energi bes først ta opp saken med selskapet, for deretter å eventuelt klage den inn til Elklagenemnda dersom det ikke oppnås enighet.

Krevde å få utbetalt strømstøtte

I desember fikk strømselskapet varsel av Forbrukertilsynet om overtredelsesgebyr på 3 millioner kroner for brudd på markedsføringsloven. Daglig leder ble ilagt et gebyr på 400.000 kroner.

Årsaken var at selskapet krevde å få utbetalt strømstøtte fra fastpriskunder.

30. november sendte Tinde Energi et varsel til kunder med fastprisavtaler og lang binding om vesentlige endringer i avtalene fra og med 1. januar 2023. Selskapet ville blant annet innføre et maksforbruk på strøm.

Fastprisavtaler er bindende ut avtaleperioden, og strømselskapet kan ikke endre en slik avtale eller en avtale med pristak som allerede er inngått, ifølge Forbrukertilsynet.

I tillegg ble det varslet fire forbudsvedtak forbudsvedtak en «sovende» bot som hentes frem dersom samme overtredelse skjer igjenmed tvangsmulkt for å hindre at Tinde Energi og daglig leder skulle bryte reglene i fremtiden.

La ned driften

Forbrukertilsynet skriver at de har mottatt «svært mange klager» på strømselskapet siden sommeren, og det er lagt ned betydelige ressurser i å undersøke selskapet.

Før jul varslet Tinde Energi at de legger ned driften.

Årsaken var blant annet betalingsmislighold fra kunder og at enkelte forsøkte å maksimere strømforbruket sitt for å få utbetalt mest mulig strømstøtte fra staten, ifølge en melding på selskapets nettsider.

Selskapet skrev at de hadde iverksatt tiltak for å sikre seg mot kunder som ikke betalte eller misbrukte statens støtteordning, men at de erfarte at domstol og Forbrukertilsyn ikke var enige i disse.

Det medførte ifølge selskapet «vesentlig større risiko» for dem.

Publisert: