NHO-sjefen kaster seg inn i skattedebatten: Krever garantier mot skatteøkning

NHO-sjef Ole Erik Almlid ber partiene på Stortinget om å garantere at skattene ikke skal økes med en ny regjering.

Nå kaster også NHO-sjef Ole Erik Almlid seg inn i skattedebatten. Han vil ha garantier for at skattenivået ikke skal økes i neste regjeringsperiode.
Publisert: Publisert:

Skatt har vært et hett politisk tema i sommer, etter at Salmars eier og konsernsjef Gustav Witzøe kritiserte formuesskatten for å tappe norskeide selskaper for penger – noe han høstet både støtte og kritikk for.

Nå melder også NHO-sjef Ole Erik Almlid seg på i skattedebatten. Han ønsker en garanti mot skatteøkninger.

Meningsmålingene tyder på at det kan bli regjeringsskifte til høsten, men det har kommet ulike signaler om skatt fra opposisjonspartiene.

Blant annet ønsker Rødt å øke skattene med 48 milliarder kroner de neste årene, og pengene skal blant annet gå til å finansiere gratis tannhelse.

Les også

Laksemilliardær Gustav Witzøe knallhardt ut mot formuesskatt

– Bør i hvert fall ikke økes

– Vi har tre krav. Og dette er en melding til både rødgrønn og borgerlig side, siden vi ikke vet hvilken regjering vi får etter valget, sier Almlid til E24.

Ett av de tre kravene er at det samlede skattenivået skal holdes på dagens nivå, eller aller helst senkes.

– Vi vil ha en garanti fra begge sider i politikken om at det som et minimum ikke skal være noen skatteøkning, sier Almlid.

– Egentlig burde skattenivået generelt ned, men det bør i hvert fall ikke økes. Nå registrerer jeg på rødgrønn side at noen sier det ene, og noe sier det andre, og noen sier ingenting, sier han.

I tillegg ønsker NHO-sjefen en tydelig plan fra politikerne for å stimulere til økt privat norsk eierskap i hele landet, samt forutsigbare rammevilkår, også når det gjelder skatt.

– Skal vi sikre investeringer i klimaomstilling må vi ha forutsigbare rammevilkår. Partiene må fortelle oss hvordan de vil jobbe med skattesystemet hvis de kommer i regjering, og om det kommer nye skatter og avgifter histen og pisten, slik debatten kan gi inntrykk av, sier Almlid.

Les også

Oda-gründer ut mot Witzøes oppgjør med formuesskatten: – Etisk lite gjennomtenkt

– Skal jo forhandle

Ap-leder Jonas Gahr Støre har tidligere antydet at han ikke ønsker noen skatteøkninger i neste regjeringsperiode.

– Når Jonas Gahr Støre sier det han sier om skatt, så tror jeg på ham. Men han skal jo forhandle med andre partier også. Vi vet ikke hvilket flertall vi får. Bedrifter er opptatt av forutsigbarhet, sier Almlid.

Han peker på Rødts forslag om skatteøkninger, og sier at SV ser ut til å være åpen for mange av disse forslagene.

– Jeg har inntrykk av at Senterpartiet vil redusere skattene, men hva sier de? Det vi trenger nå, det er klarhet, sier NHO-sjefen.

Siden 2006 har formuesskatten blitt senket fra 1,3 prosent til 0,85 prosent. I tillegg får bedriftseiere en skatterabatt på 45 prosent på aksjer og driftsmidler, såkalt arbeidende kapital.

Arbeiderpartiet og SV ønsker å øke formuesskatten til 1,1 prosent, og SV har foreslått å fjerne skatterabatten.

Les også

Witzøe får støtte om formuesskatt: – Destruktiv og vridende

Peker på klimaomstillingen

Almlid sier at den dystre rapporten som FNs klimapanel la frem mandag gjorde at han kjente det i magen.

NHO-sjefen mener at private bedrifter og privat kapital står sentralt når Norge skal omstille i en mer klimavennlig retning og samtidig sikre finansiering av velferdsstaten. Dette krever et stort, felles løft, mener han.

– Det er umulig å se for seg at man klarer å løse disse utfordringene og utvikle teknologi, fabrikker og verdikjeder uten et privat næringsliv bestående av private eiere, sier NHO-sjefen.

– Nå er vi forhåpentligvis på vei ut av en coronakrise, samtidig som vi skal løse klimautfordringene. Da burde alle partier komme med en plan for å jobbe sammen med private eiere, og ikke mot dem, sier Almlid.

Les også

Erna Solberg med formuesskatt-støtte til laksemilliardær

– Symbolpreget debatt

NHO-sjefen forteller at mange bedriftseiere ikke kjenner seg igjen i sommerens debatt om formuesskatten.

– Det har vært en symbolpreget debatt om hvorvidt man skal «ta» rikingene eller ikke. Men dette dreier seg egentlig om titusener av små og store private eiere som har skapt arbeidsplasser over lang tid, sier Almlid.

– Skal vi skape jobber og løse klimautfordringene trenger vi et forutsigbart skattesystem som øker næringslivets konkurransekraft, sier han.

Laksemilliardær Gustav Witzøes fornyede kritikk av formuesskatten fikk skattedebatten til å blusse opp igjen i sommer.
Les også

SV-topp refser laksemilliardær: – Uhorvelig frekt

Vil heller øke boligskattene

Formuesskatten drar inn om lag 15 milliarder kroner i året til staten. NHO-sjefen vil heller sende skatteregningen videre fra bedriftseierne til boligeierne.

– Vår posisjon er at skatten på arbeidende kapital i utgangspunktet bør fjernes. Dette kan gjøres provenynøytralt (dvs. uten at staten taper noe på det, journ.anm.), gjennom en skatt på bolig. Du kommer ikke bort fra at det er en belastning å måtte betale formuesskatt for en eier av en bedrift som går med underskudd, sier Almlid.

En slik boligskatt kan også utformes slik at den skjermer store grupper, mener han.

– Jeg mener vi kan sette grensen så høyt at man kan treffe noen grupper som har råd til å betale mer. Det er mange som spekulerer i å investere i bolig kontra å investere i bedrifter. Dette kan man løse ved å øke skatterabatten på arbeidende kapital og øke skatt på bolig, sier Almlid.

NHO-sjefen tror at han vil få de skattegarantiene som han nå etterlyser. Hvis ikke, så frykter han at næringslivet kan gå glipp av muligheter til å skape nye jobber og løse klimautfordringene.

– Min erfaring er at man kommer frem til kloke løsninger til slutt. Men nå har debatten gått litt i alle retninger. Mange er bekymret, og jeg følte at det var på tide å si fra. Norske bedrifter trenger klar beskjed, sier Almlid.

Publisert: