Støre-regjeringen lover skattekutt for de som tjener under 750.000 i året

Har du under 750.000 kroner i årsinntekt, vil den påtroppende Støre-regjeringen gi deg skattelette. De som tjener mer vil skattes hardere – og må belage seg på økt formueskatt i tillegg.

Publisert:

Saken oppdateres.

Det varsler Ap og Sp i den 82 sider lange Hurdalsplattformen som den nye mindretallsregjeringen la frem onsdag ettermiddag.

«Regjeringen vil redusere inntektsskatten for de med inntekter under 750 000 kroner og øke skatten for andre», varsler partiene.

Også formueskatten skal gjøres «mer rettferdig», varsler den påtroppende regjeringen, ved at «personer med høye formuer betaler mer i skatt samtidig som bunnfradraget økes».

Konkrete satser er foreløpig uklare, men Ap har tidligere skissert formueskatt-skjerpelser for ni milliarder kroner.

I statsbudsjettet for 2022 foreslår Solberg-regjeringen at litt flere skal slippe formueskatt, ved at innslagspunktet økes med 100.000 kroner.

Elbilmoms

Samtidig lover Støre-regjeringen en «forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk» overfor næringslivet.

De vil holde selskapsskatten unedret på 22 prosent gjennom hele stortingsperioden, og bekrefter at aksjer og næringseiendom skal verdsettes til 80 prosent i formuesberegningen – noe som er i tråd med skatteforliket fra 2016.

Selv om Ap og SP varsler mer omfordelende beskatning, sier de at det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter skal holdes «uendret».

For avgiftspolitikken varsles flere nyheter, noen av dem godt kjent på forhånd.

Moms på elbil-kjøp over 600.000 kroner bekreftes, noe den nye regjeringen fremholder vil gjøre klimapolitikken mer rettferdig.

Før valget sa Ap til E24 at de går inn for elbil-momsen allerede fra 2022, men i regjeringsplattformen nevnes ikke tidspunkt for innføringen.

Beholder Frp-eiendomsskatt

Den påtroppende regjeringen forplikter seg også til å «kutte overprisede gebyrer», og redusere både elbilavgiften og drivstoffavgifter.

Som E24 tidligere har skrevet vil verken Ap eller Sp gjøre umiddelbare endringer i eiendomsskatten.

De bevarer dermed kuttene Frp fikk trumfet igjennom i Solberg-regjeringen, der den maksimale skattesatsen har blitt kuttet kraftig fra tidligere syv promille til fire promille, som er gjeldende sats i 2021.

Den satsen beholdes, bekrefter Støre-regjeringen.

Derimot vil de endre på hvordan boligenes verdi beregnes i SSBs modeller. Metoden har fått kritikk for å være upresis, og den nye regjeringen sier modellene «må oppdateres for å reflektere eiendommens reelle verdi».

Den planen møter bransjejubel.

– Det er svært positivt at Ap og Sp vil forbedre ligningsverdisystemet for bolig, som er utgått på dato, sier Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen til E24.

– Et bedre system vil kunne gi en mer rettferdig boligbeskatning, sier han.

Les også

Milliardærøya

Publisert:
Gå til e24.no