Formuesskatt-debatten

Ap om «skattehullet» SV vil tette: – En svakhet ved systemet

Muligheten for å slippe skatt på utbytte og aksjegevinster etter fem år i utlandet er «den aller største sårbarheten i det norske skattesystemet», sier forsker.

Leder av finanskomiteen på Stortinget, Eigil Knutsen.
 • Ada Lea
Publisert: Publisert:

Igjen raser debatten om de rikestes skatteplanlegging etter at Bjørn Dæhlie meldte at han vender toppluen mot Sveits.

Skatteadvokater opplever et rush av formuende som ønsker råd om utflytting, noe de forklarer med den økte formuesskatten.

Men det er ikke bare formuesskatt det er mulig å flytte fra. Gjennom «fritaksmetoden», som innebærer at utbytte mellom selskaper i hovedsak er fritatt for utbytteskatt, er det også mulig å unngå store summer inntektsskatt.

– En svakhet ved systemet, skriver leder av finanskomiteen, Eigil Knutsen (Ap), i en e-post til E24.

Fritaksmetoden ble innført i forbindelse med skattereformen i 2006. Den gjør det, enkelt forklart, mulig for privatpersoner med et holdingselskap å utsette beskatning på inntekt inntil aksjene blir solgt.

Bor man fem år i utlandet, kan man slippe skatt på mange års opptjent inntekt – gitt at man er villig til å kutte formelle bånd til Norge.

– Er dette et «skattehull» Ap vil arbeide for å tette?

– Det viktigste for Arbeiderpartiet er at skattesystemet har høy oppslutning og støtte. Da må alle bidra etter evne, og vi må unngå at regelverket gir muligheter til å omgå spleiselaget, skriver Knutsen.

Store summer

– Muligheten til å utnytte fritaksmetoden er den aller største sårbarheten i det norske skattesystemet og at det er åpenbart at politikerne bør ta det på alvor, sier Andreas Økland ved NMBU.

Han er stipendiat i økonomi ved Skatteforsk NMBU hvor han forsker på skatteparadis, internasjonale investeringer og skatteregler.

– Flytter de rikeste ut for å unngå formuesskatt eller for å utnytte fritaksmetoden?

– Jeg syns det er vanskelig å gå inn i hodet deres, men det er liten tvil om at der formueskatten ikke er en så stor belastning, så gir det en veldig stor skattegevinst for dem som har nytt godt av fritaksmetoden, sier han.

– Har man tjent mye penger som man har stående i holdingselskap, så gjør dagens skatteregler det veldig gunstig å flytte til et land som har lavere beskatning på å realisere gevinst, legger han til.

Andreas Økland forsker på forsker på skatteparadis, internasjonale investeringer og skatteregler ved NMBU.

«Skattehullet» som fritaksmetoden muliggjør, er et økende problem, ifølge Økland. Ikke bare fordi flere ønsker å flytte, men fordi akkumulerte verdier i holdingselskap øker.

– Det er veldig mange rike nordmenn som har veldig store formuer som ikke er beskattet ennå, og om de skal finne på å bosette seg et tiår i London eller Sveits, så er det snakk om store summer, sier Økland.

SV med lovforslag denne våren

SVs finanspolitiske talsperson og stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski tar til orde for å tette skattehullet, og varsler at SV vil komme med et lovforslag i løpet av våren.

Lovforslaget vil, ifølge Kaski, gå inn i problemstillingen knyttet til skattehullet og hvordan det kan være mulig å tette det, både på kort og lang sikt.

– Det som kan gjøres på kortest mulig sikt er å utvide femårsregelen til ti år. Men det er fritaksmetoden som er utfordringen, og man kan ikke gjøre det med et pennestrøk. Det må større tiltak til, sier Kaski til E24.

Kari Elisabeth Kaski i SV

Arbeiderpartiets Eigil Knutsen vil ikke gi sin støtte til disse idéene på nåværende tidspunkt.

– Endrer man reglene på et område kan det fort slå urettferdig ut på et annet. Derfor vil Arbeiderpartiet vente til utvalget har sett på reglene under ett før vi lander i saken, skriver Knutsen.

I 2021 satt den borgerlige regjeringen ned et skatteutvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. I etterkant har AP utvidet mandatet til utvalget slik at de kan gi flere forslag til forbedringer. Utvalget har fått frist til 1. november 2022.

Kaski og Knutsen håper begge at skatteutvalget vil se på utfordringene knyttet til fritaksmetoden.

– Jeg mener definitivt denne regelen bør sees på, og jeg antar at skatteutvalget som er under arbeid også vurderer dette, skriver han.

E24 har spurt Finansdepartementet om hva Trygve Slagsvold Vedum tenker om SVs varslede exit-skatt. Kommunikasjonsavdelingen svarer at finansministeren har fått et skriftlig spørsmål om tematikken fra Rødt og at dette må svares ut før Vedum kan svare pressen.

Finnes ingen «quick fix»

Andreas Økland ved NMBU er skeptisk til å tette skattehullet kun ved å gjøre «exit-skatten» strengere.

– Jeg tror, på grunn av internasjonale avtaler og skattejussen generelt, at det ikke er mulig med en exit-skatt som kan tette dette hullet. Man må gå inn i det grunnleggende system som gjelder alle, sier han.

– Så du tror ikke løsningen er å øke femårs regelen til ti år?

– Jeg tenker at det er litt å skyve problemet foran seg. Da dukker det opp spørsmål om hvor lenge ti år er, og kanskje man kan utfordre det juridisk på at flytting da ikke er skattemotivert. Jeg er skeptisk til den formen for forsøk på å fikse det.

Økland mener det betyr at vi må se på fritaksmetoden på nytt, og at det er et sterkt argument å revurdere den evige skattefriheten som den i teorien kan gi.

– Dette understreker det grunnleggende problemet med fritaksmetoden. Man lar folk bygge opp og utsette skatt, millioner og milliarder som de egentlig skylder staten, men som de kan få utsatt, sier Økland.

Han mener det er flere ting en utflytting som er problemet med å la folk bygge opp og utsette skatt.

– En ny regjering kan endre skattenivået, og da kan de realisere skatt på et lavere nivå, forklarer han.

Les også

Med kjeft skal landet bygges

Les også

Ivar Koteng: – Hvis livet var bare penger, hadde man sikkert flyttet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Formuesskatt-debatten
 2. Formuesskatt
 3. skatt
 4. Eigil Knutsen
 5. Bjørn Dæhlie

Flere artikler

 1. SV vil innføre umiddelbar skatteplikt ved utflytting

 2. Finanskomiteen mener reglene for exit-skatt bør endres

 3. Betalt innhold

  Hindrene Dæhlie må over for å få skattefri storgevinst i Sveits

 4. LO-lederen: – Nå skal vi ta de rike

 5. Skatteadvokat: Utbytte må dobles i år for å betale høy formuesskatt