– Renten skal videre oppover. Det er budskapet

SSB tror Norges Bank foretar en dobbel renteheving på neste møte, og øker med 0,5 prosent i en smekk. Ikke alle eksperter er enig i det.

IKKE HELT ENIG MED SSB: Sjeføkonomene Frank Jullum i Danske Bank og Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.
Publisert:

Fredag morgen kom fasiten på inflasjonen (prisveksten) for mai. Tallene viste en økning som var høyere enn ventet. Prisene steg 5,7 prosent opp fra samme tid i fjor. I april var veksten 5,4 prosent.

De ferske inflasjonstallene kaster bankene og norske sjeføkonomer ut i debatt om sentralbankens neste rentegrep.

Seniorøkonom i Danske Bank, Frank Jullum, tror de høye inflasjonstallene vil være avgjørende når Norges Bank kommer med neste rentebeslutning på sankthansaften.

– Det store spørsmålet er om dette er tilstrekkelig til at Norges Bank nå vil gå mer aggressivt frem enn varslet i mars, sier han.

Debatt om renteheving

Tallene fra SSB fredag morgen viste at kjerneinflasjonen, det vil si prisstigningen utenom avgiftsendringer og energipriser, økte til 3,4 prosent i mai, opp fra 2,6 prosent i april.

Det er kjerneinflasjonen Norges Bank normalt ser mest på når renten settes, blant annet fordi strømprisene svinger så mye. Renten ble hevet til 0,75 prosent i mars, samtidig som det ble varslet ny heving i juni.

Norges Bank har tidligere signalisert tre renteøkninger i år, i juni, september og desember, men har advart om at dersom den høye prisveksten vedvarer så kan renten bli satt raskere opp.

Handelsbanken har allerede sluttet seg til SSBs prognose – og varslet at prisveksten vil gi dobbel renteheving i juni, altså en heving på 0,50 prosent mot den varslede økningen på 0,25 prosent.

– Konklusjonen er rett frem: Vi tror at Norges Bank vil heve dobbelt i juni, sa Handelsbankens Mariuis Gonsholt Hov til E24 fredag morgen.

Jullum i Danske Bank tror imidlertid ikke at sentralbanken vil ta grep så tidlig.

– Om de blir mer aggressive, som det selvsagt er blitt en høy sannsynlighet for, er det mer trolig at de øker renten med 0,25 prosentpoeng i juni og varsler en ny økning i august, enn at de øker renten med 0,50 prosentpoeng på møtet nå i juni, sier Jullum.

Les også

ESB varsler første renteheving på 11 år i juli

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum.

– Regimet med ekstremt lave renter er bak oss

– Konsumprisindeksen i dag er en illustrasjon av at noen må gjøre noe med den. Inflasjonen gir seg ikke av seg selv, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen Sparebank1 Markets til E24.

Han var overrasket over hvor høye dagens inflasjonstall fra SSB var, der kjerneinflasjonen i mai kom inn på 3,4 prosent. I et historisk perspektiv er dette den sterkeste prisveksten målt på 33 år.

– Inflasjonsøkningen gjør det enda tydeligere at regimet med ekstremt lave renter er bak oss, fortsetter han.

Men om det blir dobbel renteheving i juni, vil han ikke slå fast.

– Jeg tror Norges Bank i det minste hever renten med 0,25 prosentpoeng i juni og så en ny, tilsvarende økning i august og deretter i september. Men en heving av renten med 0,5 prosentpoeng nå i juni har blitt langt mer sannsynlig etter sterke norske tall de siste dagene, sier han.

– Vi er inne i den kraftigste omleggingen av pengepolitikken på 30 år, om ikke mer. Dette gjelder globalt. Inflasjon er utløsende årsak, men underliggende er at etterspørselen er for sterk drevet at for lave renter.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen Sparebank1 Markets sier at det blir mer og mer tydelig at inflasjonen er forklart med at etterspørselen er sterk. – Vi har et stort etterspørselsoverskudd etter arbeidskraft, ledigheten er rekordlav og det er svært mange ledige stillinger, som i alle andre land rundt oss. Men vi kan ikke vokse raskere enn vi har folk til, sier han.

Koster mye å få inflasjonen ned

Andreassen mener at det fortsatt er en del som er i det han kaller «fornektingsstadiet», som tror at det ikke vil koste å få kontroll på inflasjonen.

– Det vil koste, men det er verdt det fordi høy inflasjon over lang tid vil koste mer, sier han.

Han fortsetter:

– Alle klager på at inflasjonen er for høy, men ingen liker konsekvensene at man skal få den ned. Bedriftenes inntjening skal bli svakere, de skal selge mindre, og bedriftene skal etterspør mindre arbeidskraft og arbeidsledigheten vil stige noe slik at lønnsveksten kommer ned. Ingen liker disse effektene. De eneste som liker dette er de som har innskudd i bankene som får økte renter, sier han.

Han mener sentralbanken i seneste laget ser at inflasjonen er noe som handler om de det de har drevet med.

– Vi har overstimulert økonomiene med for lav rente noe som fører til økt etterspørsel og økte priser, sier sjeføkonomen.

– Markedene har kommet seg selv i forkjøpet

Diskusjonen om det blir en dobbel renteheving i juni, eller om rentehevingen blir fordelt på juni og august, vil være den heteste debatten frem til rentemøtet 23. juni.

Likevel tror makroanalytiker i Nordea, Dane Cekov, at man burde vente med diskusjonene frem til Norges Bank kommer med resultatene fra Regionalt nettverk på tirsdag.

Fire ganger i året intervjuer Norges Bank ledere fra over 300 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover. Resultatet er rapporten fra Regionalt nettverk.

– Markedene har kommet seg selv i forkjøpet, og vi ser Norges Bank melder om færre hevinger enn det markedene har priset inn, skriver han i en rapport fredag morgen.

E24 skrev tidligere at kjerneinflasjonen økte med 3,1 prosent i mai. Korrekt tall er 3,4 prosent. Feilen ble rettet fredag klokken 10.56.

Les også

SSB venter dobbel renteheving i Norge i juni

Publisert: