Har ikke avklart au pair-avvikling

Den nye regjeringen har ikke kommet langt nok til at det vil bli regelendringer i au pair-ordningen i år. Mange familier er bekymret for hva som skal skje med ordningen, ifølge au pair-byrå.

Astrid Bergmål (Ap) er statssekretær for justis- og beredskapsministeren. Hun sier at regelendringene i au pair-ordningen.
Publisert: Publisert:

– Vi jobber med saken i departementet, men er ikke kommet langt nok til at det vil bli regelendringer i år, sier statssekretær Astrid Bergmål (Ap) for justis- og beredskapsministeren til E24.

Den nye Støre-regjeringen har programfestet at au pair-ordningen skal avvikles, etter at det i lang tid har stormet rundt den. Hvordan ordningen skal avvikles og når, er ennå ikke avklart.

Bergmål presiserer at ordningen vil fungere ut året som før.

– Detaljene i hvordan ordningen vil bli avviklet, vil vi komme tilbake til. Vi er opptatt av å gjøre dette på en skikkelig og ordentlig måte og sørge for gode overgangsordninger for de au pairene som er her, sier Bergmål til E24.

Tidligere har hun uttalt til E24 at den nye regjeringen vil se på om det kan være aktuelt med annen ordning etter hvert, og at de heller vil jobbe for å legge til rette for et mer fleksibelt og inkludere arbeidsliv for småbarnsforeldre.

Økning i au pairer fra Europa

Natalia Ravn-Christensen fra byrået Energy Au Pair fungerer som et bindeledd mellom au pairer fra utlandet og vertsfamilier i Norge. Hun forteller at mange familier den siste tiden har tatt kontakt med bekymringer om hva som kommer til å skje med ordningen.

– Familiene gjør alt de kan for å beholde au pairene, sier Ravn-Christensen til E24.

Natalia Ravn-Christensen i byrået Energy Au Pair har formidlet au pairer siden byråets start i 2006. Hun mener au pair-ordningen i all hovedsak er velfungerende.

– Det er nesten slik at det er au pairer som velger familiene nå, og ikke omvendt, sier hun.

Hun opplever også at flere au pairer enn normalt tar kontakt og vil komme seg til Norge så fort som mulig. Spesielt ser hun en økning i au pairer fra Europa.

– Flere EU-borgere har kommet den siste tiden. Da det kun er de som er bosatt i EU/ EØS, som kan komme som au pair til Norge, har det blitt slik at det er få au pairer i forhold til det antallet familier som ønsker å invitere en au pair, sier Ravn-Christensen.

Ingen økning i antall søknader

Mellom 2016 og 2020 kom det 4.256 au pairer til Norge, ifølge statistikk fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Rundt 87 prosent av dem som søker, får tillatelse til å komme til Norge.

Det har kommet færre for hvert år siden 2014, og så langt i 2021 har 479 fått tillatelse til å komme.

Direktoratet har ikke opplevd noen økning i antall au pair-søknader den siste tiden.

– Utlendingsdirektoratet har ikke opplevd noen økning i antall au pair-søknader etter Hurdalsplattformen, der det står at regjeringen vil avvikle au pair-ordningen, opplyser fungerende enhetsleder Hanne Grimsrud ved UDI.

Au pairer som er EU-borgere er ikke med i Utlendingsdirektoratets statistikk ettersom de ikke trenger oppholdstillatelse.

Les også

Au pair-ordningen skal avvikles: – Var redningen for min situasjon

Publisert:
Gå til e24.no