Nortura vil kutte 126,5 millioner på skjæring av gris

Nortura-ledelsen vil flytte skjæring av gris til Østlandet og spare 126,5 millioner kroner. 147 årsverk i Stavanger og Steinkjer rammes.

Ken Ove Sletthaug representerer de ansatte i konsernstyret til Nortura. Han vil fortsette kampen for å beholde arbeidsplassene på Forus.
Publisert:

Grytidlig onsdag morgen er konserndirektør Lisbeth Svendsen og fabrikksjef Olav Tandberg allerede på plass ved Nortura på Forus. Mange ansatte er på plass, i en stille protest mot forslaget til konsernledelsen om å flytte arbeidsplasser til et nytt anlegg i Tønsberg.

Snart skal hun inn til de berørte på skjæreavdelingen for å fortelle at jobben deres flyttes østover – hvis Nortura-styret støtter forslaget.

På veien inn stopper de to Nortura-toppene og snakker med de som har møtt fram. Flere av dem har med seg plakater hvor de oppfordrer matgiganten om å snu. Så begynner allmøtet på skjæreavdelingen.

Der får de ansatte høre at med å bygge en ny og automatisert fabrikk for nedskjæring av gris i Tønsberg til en halv milliard kroner, vil Nortura bedre lønnsomheten med 126,5 millioner kroner i året. Da ligger skjæreavdelingen i Steinkjer også inne i prognosene.

Totalt blir 147 årsverk bli berørt når skjæreaktiviteten på de to anleggene trappes ned etter sommeren 2023. 68 årsverk er knyttet til Forus. Nortura lover at de vil jobbe for å finne nytt arbeid til alle som rammes av kutt, enten i konsernet eller utenfor.

Ønsker noen å flytte til Tønsberg, vil de bli prioritert til de 70 nye stillingene der – og vil også få bistand til å finne seg et sted å bo, melder Nortura.

Les også

Kjøttskjærer fikk trist beskjed om jobbkutt

Klokken er snart 7 og allmøtet på skjæreavdelingen skal begynne. Fagforeningslederne Roar Viken (FLT), til venstre, og Ken Ove Sletthaug (NNN) liker ikke budskapet konserndirektør Lisbeth Svendsen kommer med til dem og fabrikksjef Olav Tandberg.

Argument: 126,5 millioner

Etter allmøtet er fabrikksjef Olav Tandberg glad for at de ansatte stilte gode spørsmål.

– Et slikt møte er selvfølgelig preget av alvor. For mange av dem vil dette føre til store endringer. Da må vi ta oss tid til å svare på de spørsmålene de har, sier han.

Fabrikksjefen viser til at forslaget som konsernstyret skal behandle i møtet 18. og 19. oktober, følger av planen Nortura la for utviklingen av matindustrikonsernet i fjor sommer. Han har selv vært med i arbeidet.

– Rapporten er tydelig på gevinsten med å gjøre dette. Dette tiltaket alene gir en bedre lønnsomhet årlig på 126,5 millioner kroner, sier Tandberg.

Les også

Stavanger-ordføraren åtvarar Nortura mot å flytta arbeidsplassar austover

For Kjetil Bøe er dette en trist dag. I 22 år har han jobbet som skjærer. Nå vil Nortura flytte arbeidsplassen hans østover. Svenn Åge Johnsen fra Rogaland Elektromontørforening og Jo Jenseng fra LO Stavanger og omegn har også møtt opp for å vise sin støtte.

– Noe vi må gjøre

Lisbeth Svendsen er konserndirektør for produksjon i Nortura. Hun legger ikke skjul på at å møte de ansatte på Forus med et slikt budskap, er krevende.

– En sterk opplevelse. Dette er dyktige og lojale medarbeidere vi ønsker å møte med respekt. De fortjener å få gode svar på spørsmålene sine. Jeg skulle ønske at vi ikke måtte gjøre dette, men vi må.

– De ansatte viser til at Forus-anlegget leverer veldig godt, og at det ikke lenger stemmer at Nortura må bort herfra?

– Jeg har fått bekreftet i dag at driften her er bunnsolid. Så grunnen til at vi ønsker å gjøre dette, er ikke dårlige prestasjoner, men den knallharde konkurransen i norsk dagligvarebransje. Hvis vi skal være selskapet som betaler den norsk bonden godt og sikrer landbruket i hele landet, må vi gjøre dette, sier Svendsen.

Les på E24+

Det store kjøttsuget

Mye transport?

Et spørsmål hun og fabrikksjefen fikk fra de ansatte på allmøtet var om først å kjøre slaktet til Østlandet, for så å kjøre det tilbake for videre foredling, ikke ville gi økt transport.

– Våre beregninger er at de totale transportutslippene av CO₂ går ned. Vi har allerede mye transport mellom anleggene våre. Nå kan vi få effektivisert denne, sier Svendsen.

Hun understreker at selv om deler av virksomheten på Forus flyttes østover, skal Nortura også satse sterkt i Rogaland med å bygge et nytt slakteri for svin og småfe i Kviamarka i Hå. Her kan opp mot 600 millioner kroner bli investert. Men først skal også denne delen av industriplanen utredes og behandles i styret. Blir slakteriet vedtatt, skal byggingen starte i løpet av 2024.

Når anlegget i Kviamarka står klart, vil produksjonen på Forus flyttes til Hå.

Les også

Fjordland-fabrikk vokser på Joikakaker og ferdigmat

Publisert:

Her kan du lese mer om