Regjeringen øker skatten på formue og utbytte

Formuesskatten øker i form av økt sats og reduserte rabatter. Samtidig reduseres skatten for inntekter under 750.000 kroner.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legger frem sitt første forslag til statsbudsjett.
Publisert:

Regjeringen legger frem en rekke skatte- og avgiftsendringer i forslaget til neste års statsbudsjett. Totalt øker skattene med 46 milliarder kroner.

  • Formuesskatten øker med 2,4 milliarder kroner.
  • Skatten på inntekter under 750.000 kroner reduseres med 4,5 milliarder kroner. Samtidig innfører de skatteskjerpelser for de som tjener mer enn 750.000 kroner
  • Utbytteskatten økes fra 35,2 til 37,8 prosent.
  • En ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønnsinntekter over 750.000 kroner innføres.
  • Regjeringen innfører merverdiavgift for elbiler som har en kjøpepris over 500.000 kroner. Da anslår at dette vil hente inn 1,2 milliarder kroner i året.
  • Den foreslår også å halvvere kvoten på tobakksvarer som kan tas med inn i landet som reisegods. De anslår at dette grepet vil utgjøre 800 millioner kroner i statsbudsjettet.
  • Regjeringen utsetter å skattelegge såkalt «privat konsum» i selskap, som for eksempel vil skattlegge privatfly og yachter. De sier at de vil komme med et forslag neste år.
Les på E24+

7 spørsmål og svar: Dette må du vite om statsbudsjettet

Øker formuesskatten og reduserer rabatter

Regjeringen foreslår å øke første trinn i formuesskatten fra 0,95 til 1 prosent.

Dette gjelder for dem med ligningsformue fra 1,7 til 20 millioner kroner.

Regjeringen ønsker å redusere rabatten som eiere av aksjer og næringseiendom i dag har, fra 25 til 20 prosent.

Samtidig foreslår regjeringen å øke rabatten av driftsmidler fra 25 til 30 prosent.

Formuesskatten beregnes å øke med om lag 2,4 milliarder kroner i 2023.

Omtrent 14 prosent av norske skattytere betaler formuesskatt.

Les på E24+

Kommentar: En regjering på pengejakt kan ramme utbytteaksjer

Lavere skatt til de som tjener minst

Samtidig foreslår regjeringen å redusere skatten på inntekter under 750.000 kroner med om lag 4,5 milliarder kroner.

– Det er mange som har det krevende med å få endene til å møtes. Derfor tar regjeringen flere grep for å dempe levekostnadene for folk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum i en pressemelding.

Ifølge Finansdepartementets beregninger vil en familie med to personer som tjener 550.000 kroner hver, betale omtrent 7800 kroner mindre i skatt i 2023 enn 2021 - med dette forslaget.

Øker utbytteskatt fra i dag

Regjeringen vil også øke utbytteskatten, fra 35,2 til 37,8 prosent.

Endringene skal ha virkning fra og med i dag, står det i statsbudsjettet.

– For å unngå tilpasninger til økt utbytteskatt i 2023, foreslås det at økningen i oppjusteringsfaktoren for utbytte, utdeling, gevinst og tap trer i kraft straks med virkning fra budsjettfremleggelsen, heter det i statsbudsjettet.

I en tidligere versjon av saken sto det at utbytteskatten økes fra 49,5 til 51,5 prosent. Det riktige er at den økes fra 35,2 til 37,8 prosent.

Publisert:

Her kan du lese mer om