Inflasjonen endte på 2,1 prosent i august

Den underliggende prisveksten var lavere enn både sentralbanken og de fleste eksperter ventet. Det er likevel ikke nok til å få Norges Bank til å endre mening før neste ukes rentemøte, ifølge analytiker.

TILBUD: En rekke matvarer som kan knyttes til skolestart, som ulike typer nistepålegg og mellommåltider, bidro til en prisnedgang fra juli til august.
  • Ole Martin Skaug
  • André Haugen
Publisert:

Den årlige kjerneinflasjonen var på 2,1 prosent i august, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Kjerneinflasjonen var på forhånd ventet å stige 2,2 prosent, ifølge et gjennomsnitt av analytikernes forventninger innhentet av TDN Direkt.

I juli var den årlige kjerneinflasjonen på 2,2 prosent.

Kjerneinflasjon (KPI-JAE), også kalt underliggende inflasjon, ekskluderer priser på strøm og drivstoff. Det er dette tallet Norges Bank ser på når den setter renten.

– Ikke nok til endret kurs

Norges Bank hadde på sin side en forventning om en kjerneinflasjon på 2,3 prosent i august.

Sentralbanken hevet renten til 1,25 prosent i juni, og varslet samtidig ny økning i høst, sannsynligvis allerede i september. Fasiten får vi torsdag neste uke.

– Kjerneinflasjonen har nå vært 0,2 prosentpoeng lavere enn Norges Banks anslag de siste to månedene. Under ellers like forhold er dette et argument for en noe lavere rentebane i 2020, men ikke nok til å endre Norges Banks syn på en heving i september, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets i et notat.

Les også

SSB tror rentetoppen er nådd

DNB Markets har på sin side ventet at Norges Bank vil vente med renteheving neste uke, for å kunne følge med på utviklingen i internasjonale faktorer. Det synet er ikke endret etter tirsdagens inflasjonstall.

– Prisvekten i august har svingt mye de siste årene, og vi venter ikke at Norges Bank vil fokusere for mye på en inflasjon som er noen tideler lavere enn deres prognoser, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i en kommentar.

Den samlede konsumprisindeksen (KPI) steg 1,6 prosent på årsbasis i august. Den største bidragsyteren bak prisoppgangen var beregnet husleie for bolig, som økte med 1,8 prosent i perioden, ifølge SSB.

I tillegg bidro oppgang i priser på restauranttjenester og flyreiser til årsveksten i prisene.

I motsatt retning bidro strømprisene til å dempe prisveksten, i det elektrisitet inkludert nettleie hadde et prisfall på 9,3 prosent.

Billigere flybilletter

Fra juli til august falt konsumprisindeksen med 0,7 prosent.

Den viktigste bidragsyteren var reduserte priser på flyreiser, og passasjertransport med fly viste et prisfall på 21,1 prosent i august. Dette er likevel ikke en uvanlig utvikling i august måned, ifølge SSB.

Les også

Norges Bank-undersøkelse: Svakere lønnsvekst i vente

Også matvarer og alkoholfrie drikkevarer falt med 2,4 prosent i samme periode.

– Det ble i august observert tilbudsaktivitet på en rekke varer som kan knyttes til skolestart, som for eksempel ulike typer pålegg til nisten og diverse mellommåltider. I tillegg viste sjokolade og ferdigmiddag reduserte priser, forklarer Janne Myklebust, rådgiver i SSB.

I år som tidligere år har det også vært tilbud på møbler. Vareguppen møbler, tepper og annet gulvbelegg hadde en prisnedgang på 5,4 prosent.

I motsatt retning trakk tannhelsetjenester, som hadde en prisoppgang på 7,2 prosent sammenlignet med juli.

Les også

SSB tror rentetoppen er nådd

Les også

Større vekst i varehandelen enn ventet

Les også

Bommer på eiendomsverdi: Mener eiendomsskatten kan bli mer rettferdig

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Inflasjon
  2. Statistisk sentralbyrå

Flere artikler

  1. Svakere prisvekst enn ventet i september

  2. Lavere prisvekst enn ventet

  3. Inflasjonen steg svakt i september

  4. Økning i flybillettprisene trakk opp inflasjonen

  5. Inflasjonen langt over forventningene i januar