Ny pengepolitisk rapport: Kraftig nedrevidering i olje-anslag for 2017

Men mye annet går riktig vei for Norge, tror sentralbanken – som gir ferske 2017-anslag i årets siste pengepolitiske rapport.

SPÅR 2017: Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen kom både med rentebeslutning og ny pengepolitisk rapport torsdag.
  • Karl Wig
  • Steinar Rostad Breivik
Publisert:

I september trodde Norges Bank at petroleumsinvesteringene i Norge ville falle over 15 prosent i år, noe de fortsatt tror. Men de trodde også nedturen ville avta betydelig til neste år: Fire prosent ytterligere investeringsfall i 2017, etterfulgt av utflating i 2018.

Nå er september-anslaget nedjustertt kraftig: Norges Bank tror nå at petroleumsinvesteringene faller 11,4 prosent til neste år. Det bidrar til at de også avlyser en nedgang i arbeidsledigheten.

Det fremkommer i sentralbankens nye pengepolitisk rapport som ble sluppet klokken 10 torsdag. Samtidig annonserte sentralbanksjef Øystein Olsen at styringsrenten forblir uendret på rekordlave 0,5 prosent. Det var som ventet.

Norges Bank legger seg midt imellom DNB Markets og Nordea Markets, som i sine siste analyser anslo investeringsfall i oljebransjen på henholdsvis 10 og 12 prosent i 2017.

Sentralbankens økte pessimisme rimer også med utsiktene fra Norsk olje og gass, som spår at oljeinvesteringene vil falle til rundt 130 milliarder kroner i 2018 og bli værende der ut 2021.

Les også

Norges Bank holder renten uendret

Ser reallønnsvekst, men like mange arbeidsledige

I den pengepolitiske rapporten forklares de økonomiske trekkene sentralbanken legger til grunn for sin rentebeslutning, og hva de venter seg for norsk økonomi i året som kommer.

Foruten investeringsfall ser Norges Bank blant annet dette i krystallkulen:

BOLIG-BYKS: Det har blitt satt nye rekorder i nyboligbyggingen denne høsten, og Norges Bank tror boliginvesteringene øker ytterligere med 6,4 prosent til neste år, etter en anslått økning på 8,3 prosent i år.

INFLASJON NÆR MÅLET: Norges Bank tror konsumprisindeksen (KPI) stiger 2,3 prosent til neste år, etter en relativt sterk anslått prisøkning på 3,6 prosent i år. Det vil i så fall være svært nært målet om 2,5 prosents prisvekst hvert år.

KNAPP REALLØNNSVEKST: Imens anslås nordmenns årslønner å øke med 2,8 prosent i 2017. Det betyr at vi sitter igjen med litt bedre råd når prisstigningen har gjort sitt, etter negativ reallønnsvekst i år.

HØYERE VERDISKAPNING: I alle fall på fastlandet. Der anslås 1,5 prosents BNP-vekst i 2017, opp fra magre 0,7 prosent i år.

LIKE HØY LEDIGHET: Men arbeidsledigheten tror Norges Bank blir like høy. I år anslås den til 4,8 prosent i snitt (AKU-ledighet), og den spås 4,8 prosent også i 2017.

SAMME LAVE RENTE, KANSKJE KUTT: Norges Bank varsler at styringsrenten vil holde seg nær 0,5 prosent i overskuelig fremtid, men at det er større sannsynlighet for nytt rentekutt, enn at renten settes opp.

Nedrevideringen av oljeinvesteringene bidrar til at Norges Bank senker prognosene for sysselsettingsveksten til 0,4 prosent til neste år.

«Fordi det trolig vil ta noe lengre tid før kapasitetsutnyttingen tar seg opp enn lagt til grunn i september, venter vi at ledigheten vil holde seg oppe noe lenger enn vi anslo sist», skriver Norges Bank.

Det speiler utsiktene fra analytikere.

– DE ER ÅPENBART BEKYMRET: Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets sier Norges Bank legger mer og mer vekt på boligprisbonanzaen i sin pengepolitiske rapport.

– Flere har trodd at ledigheten skulle nå toppen i år, men vi ser ikke at det er den nødvendige veksten i sysselsettingen, sier Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets til E24.

– Vi ser heller ikke hva som skal trekke denne veksten opp veldig. Arbeidsledigheten lagger litt og kan holde seg høy en god stund, også etter at veksten tar seg litt opp, sier hun.

Les også

Renterådet tror boligprisene hindrer rentekutt: - Vi har bare erstattet olje med bolig

Frykter boligtrøbbel

Allerede i forrige pengepolitiske rapport i september uttrykte Norges Bank bekymring for den høye prisveksten på boliger, og viste til at veksten er vesentlig høyere enn veksten i husholdningenes disponible inntekter.

Men i høst har boligprisveksten fortsatt, særlig i Oslo-området der årsveksten i november bikket 22 prosent. Vanligvis er boligprisene stillestående eller fallende mot slutten av året.

Norges Bank mener den finansielle ustabiliteten nå har økt.

«Den høye boligprisveksten bidrar til høye gjeldsopptak i husholdningene. Det gjør mange husholdninger mer sårbare og øker faren for en brå nedgang i etterspørselen og utlånstap i bankene fram i tid. Høy boligprisvekst og fortsatt oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning er tegn på at finansielle ubalanser bygger seg videre opp», heter det i rapporten.

– De er åpenbart bekymret

– Norges Bank legger stor vekt på vekst i boligprisene kombinert med høy gjeld i husholdningene. Det var det ventet at de skulle legge vekt på, men det er nytt at de tar med dette i egne bokser i rapporten og er mer eksplisitte på det, sier Strøm Fjære i DNB Markets.

– De råder også Finansdepartementet til å sette opp kapitalbufferen. Det er åpenbart at de er bekymret, sier hun.

Sentralbanken øker anslagene for boligprisveksten noe sammenlignet med forrige rapport. «Det skyldes blant annet at boligprisene har steget mer enn ventet. Høyere vekst i boligprisene innebærer at husholdningenes gjeld anslås å øke mer de kommende årene enn tidligere ventet».

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Øystein Olsen

Flere artikler

  1. To rentehopp og litt mer påfyll i lommeboken

  2. Slik rammes norsk økonomi ved 20 prosent boligprisfall

  3. Fem ekspertprognoser: Denne veien tar boligprisene

  4. Sjeføkonom: Effekten av rentehevingene vil vises i boligmarkedet først nå

  5. Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen