Derfor kan verdens PMI-indekser skape frykt i markedet

Resesjon blinker mot oss i starten på 2019. Og etter nyttår har månedlige PMI-indekser verden over vært som bensin på bålet. Hvorfor kan et tall mellom 0 og 100 skape så urovekkende overskrifter?

Er den globale økonomien på vei inn i en ny resesjon?

Det er spørsmålet mange har stilt seg på starten av det nye året etter en knalltøff høst og vinter i aksjemarkedet.