Vi blir sykere

Sykefraværet øker videre. Særlig blir kvinner sykere. Sykefraværet øker i alle fylkene utenom ett.

Publisert:

I tredje kvartal i år gikk 6,8 prosent av alle arbeidsdagene tapt på grunn av sykefravær. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det var en økning på 0,2 prosentpoeng fra samme periode i 2005. Økningen tilsvarer 3,3 prosent.

Flere nyheter på E24.

Kvinner sykest

Sykefraværet blant kvinner var 8,3 prosent i tredje kvartal. Det var en økning fra 8,0 prosent i samme kvartal i 2005. Fraværet for menn økte også, fra 5,5 prosent til 5,6 prosent.

I alle fylkene utenom Troms økte sykefraværet fra i fjor til i år. Men Troms er fremdeles vårt nest sykeste fylke, med et fravær på 8 prosent.

Økningen var sterkest i Finnmark. I vårt nordligste fylke var sykefraværet 9 prosent i tredje kvartal, en økning på 8,9 prosent fra 2005.

Rogaland har desidert lavest fravær, med 5,3 prosent.

Staten sykest

Det er fremdeles arbeidstakere i offentlig forvaltning som har høyest sykefravær.

Staten opplevde den sterkeste veksten i sykefravær. På universitetene og høyskolene steg sykefraværet med 9 prosent. Fraværet her er fremdeles lavt, med 3,9 prosent.

Det er de kommunale sosial- og omsorgstjenester som har landets høyeste sykefravær, med 7,5 prosent.

Publisert: