Bomprosjektene kunne spart flere hundre millioner i året

Mens staten låner penger til godt under to prosent rente, så var renten i snitt 2,74 prosent i fjor for bompengefinansierte veiutbygginger.

OPPRØR: Bompenger har blitt den store debatten i norsk politikk før kommunevalget. Selve bompengeprosjektene er vedtatt av Stortinget etter lokale initiativ, der det er fylkeskommunene som har fått ansvaret for å drifte bompengeselskapene.
Publisert: Publisert:

Når et bompengefinansiert prosjekt skal bygges, så låner man vanligvis penger fra en bank. Det gjør at du må betale renter i tillegg til å betale ned på veiutbyggingen, når du passerer en bomring.

Ifølge Vegvesenet hadde norske bomprosjekter en snittrente på 2,74 prosent. Med 58 milliarder samlet gjeld innebærer det at 1,59 milliarder gikk til rene renteutgifter i fjor. Hadde renten vært lik snittrenten på 1,74 prosent som staten hadde i 2018, hadde rentekostnadene vært en drøy milliard.

Norske billister kunne med andre ord spart rundt 590 millioner kroner på renteutgifter i fjor, dersom bomselskapene hadde samme rente som staten.

– Grunnlaget for bompengefinansiering er lokale initiativ fra kommuner og fylker, og det er naturlig at den som bestemmer over utgiftene tar det økonomiske ansvaret og risikoen, svarer statssekretær Brage Baklien (Frp) på spørsmål om hvorfor finansieringen tas gjennom bank og ikke via staten.

Han forklarer at lånene til bompengeprosjekter derfor tas opp i det private markedet eller Kommunalbanken til markedsmessige vilkår med lokale garantier.

– Handlingsregelen forutsetter for øvrig at staten ikke bygger opp gjeld samtidig som den sparer i fondet, fortsetter Baklien.

Les på E24+

Derfor betaler vi bompenger – og dette er alternativene

Rentefall

De siste månedene har frykt for en global økonomisk nedtur gjort at investorer har flyttet pengene sine til statsgjeld, for å sikre seg mot store tap i aksjemarkdene.

Det betyr at Norge i dag kan låne penger enda billigere enn til 1,74 prosent.

– Det kan nok variere noe hvor det vil lønne seg for bompengeselskap å låne penger. Økt finansiering via obligasjonsmarkedet kan uansett være gunstig for selskapene for å diversifisere sin opplåning, sier Geir Kristiansen, som er kredittanalytiker i Nordic Credit Rating

Tall fra Statens Vegvesen (se nederst i saken) at enkelte bompengeprosjekter har fått finansiering til rett over en prosent rente, mens andre har godt over fem prosent i renter.

Les også

Dale krever gjennomgang av pengebruken i bomselskapene

Utbytte til staten

Kommunalbanken, som er eid av kommunal og moderniseringsdepartementet, er den største fisken i bompengedammen.

– Våre utlån til bompengeselskap er alle vunnet i konkurranse med finansmarkedet. Dette markedet utgjøres i tillegg til oss av store aktører som KLP, Den nordiske investeringsbanken og Den europeiske investeringsbanken eller kapitalmarkedet for øvrig, sier Tor Ole Steinsland, som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Kommunalbanken.

Ved utgangen av 2018 hadde de lånt ut 29,6 milliarder kroner til bompengeprosjekt.

Kommunalbanken sier de ikke kan opplyse om renten de tilbyr enkeltkunder, men at de i perioden 2014 til 2019 hadde flytende renten mellom 1,75 og 2,15 prosent.

Les også

Dette betyr bompengeskissen for bilistene

– Siden vi ikke tar gebyrer vil det også være tilnærmet lik effektiv rente, sier Steinsland.

Kommunalbanken hadde et overskudd på nesten 1,5 milliarder kroner etter skatt i fjor, som ga staten et utbytte på en halv milliard i fjor.

10 prosent av utlånene til fra banken er knyttet til bompengeselskaper.

– Denne andelen har ligget stabil i perioden du spør om, svarer Steinsland på spørsmål om hvordan utviklingen har vært i perioden mellom 2014 og 2019.

EU-brems

I teorien er det mulig for bompengeselskaper å låne gjennom staten, men de skal likevel betale samme renten som om de selv hadde lånt i markedet, sier Kristiansen.

– Dette skyldes EUs regler for statsstøtte. Merk likevel at bompengeselskapene normalt har fylkeskommunal og/eller kommunal selvskyldnergaranti. Dette gjør at de får gunstig finansiering, dog ikke riktig på nivå med staten, sier Kristiansen.

Professor ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen og ekspert på statsstøtte og EU/EØS, Malgorzata Agnieszka Cyndecka, sier det ikke er åpenbart at staten ikke kan gi bompengeselskapene samme renter som de har, da det ikke er åpenbart konkurransevridende.

– Garantien bomselskapene nyter på grunn av sitt eierforhold kunne i prinsippet regnes som en økonomisk fordel som kunne utgjøre statsstøtte, men hvis det ikke er snakk om konkurransevridning er det ikke statsstøtte.

Hun understerker samtidig at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Her kan du se hvor mye bompengeprosjektet i ditt område betaler i renter:

Publisert: