Norske nøkkeltall

Strøm og drivstoff dro opp prisene i november

Kaldere vær og høyt strømforbruk bidro til prisvekst.

  • Eivind Bøe
Publisert:

Konsumprisindeksen steg 0,3 prosent fra oktober til november i år, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Høyere strømpriser bidro mest til prisveksten. Oppgangen i strømprisene kom blant annet som følge av kaldere vær og høyt strømforbruk, skriver SSB.

I tillegg bidro økte priser på drivstoff og bøker til oppgangen.

Mat og fly trakk ned

Lavere priser på flyreiser trakk ned. Prisene på passasjertransport med fly falt 8,6 prosent fra oktober til november.

På årsbasis steg konsumprisindeksen 1,6 prosent. Beregnet husleie steg 1,9 prosent, mens restaurant og transport hadde en prisvekst på henholdsvis 3 og 3,9 prosent.

Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler steg også, mens matvareprisene gikk ned 0,8 prosent og dempet prisveksten.

– Som ventet var veksten i matvareprisene lavere enn i fjor, og dro ned kjerneinflasjonen med 0,16 prosentpoeng på årsbasis. Flyreiseprisene falt også, som ventet. Noen underkomponenter som kultur og rekreasjon overrasket på oppsiden, skriver Nordea Markets i en reaksjon på tallene.

Lavere kjerneinflasjon

Kjerneinflasjon, som ser bor ifra de volatile prisene på strøm og drivstoff, var 2,0 prosent på årsbasis i november.

På forhånd ventet økonomene at kjerneinflasjonen ville lande på 2,0 prosent, ifølge gjennomsnittet av estimater hentet inn av TDN Direkt.

Norges Bank ventet en årsvekst i kjerneinflasjon på 2,0 prosent i november. Nordea Markets peker på at kjerneinflasjonen vært bredt i tråd med Norges Banks prognoser de siste tre månedene.

Analytikerne i Nordea Markets ventet en kjerneinflasjon på 1,9 prosent på årsbasis i november, ned fra 2,2 prosent i oktober.

– Dette er i tråd med Norges Bank og noe høyere enn vi ventet på forhånd, skriver Nordea Markets i en reaksjon på tallene.

– Dermed vil ikke inflasjon bidra til noen endringer i rentebanen, skriver meglerhuset.

Norges Bank legger frem rentebeslutningen torsdag 19. desember.

Prisveksten på årsbasis.

SSB.
Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Norske nøkkeltall

Flere artikler

  1. Julehandel bidro til nedgang i inflasjonen

  2. Inflasjonen langt over forventningene i januar

  3. Svakere inflasjon enn ventet i oktober

  4. Svakere prisvekst enn ventet i september

  5. Strømprisene trakk inflasjonen opp