NITO frykter massepermittering uten lønnstilskudd

Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, NITO, ber regjeringen om lønnstilskudd for å sikre arbeidsplasser. – Det er for mange som velger å permittere, sier lederen.

Fagforeningen NITO ber om lønnstilskudd for å hindre ytterligere massepermitteringer.
Publisert: Publisert:

Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO) frykter at mange flere av sine 91.000 medlemmer kan bli permittert hvis ikke regjeringen hjelper bedriftene med lønnstilskudd.

I slutten av mars sendte foreningen et brev og ba regjeringen vurdere slike tiltak, men har foreløpig ikke hørt noe.

– Nå er det for mange bedrifter som velger å permittere hele eller deler av arbeidsstyrken, sier NITO-leder Trond Markussen til E24.

Da den verste coronakrisen slo inn, lettet Norge på reglene, slik at staten nå tar mesteparten av kostnadene for permittering fra bedriftene. Det har ført til en eksplosiv vekst i permitteringer, som heller ikke regjeringen hadde sett for seg.

For å unngå unødvendig permittering mener NITO det bør vurderes å supplere tiltakene rettet mot næringslivet med en tidsbegrenset ordning som inkluderer midlertidig lønnstilskudd med forenklede søknadsrutiner.

NITO-leder Trond Markussen etterlyser lønnstilskudd for å hindre massepermitteringer.

– Bedre å jobbe og betale skatt enn å tvinne tomler

Mange av NITOs medlemmer jobber i bedrifter som ikke bare er truffet av coronakrisen, men som også sliter etter oljeprisfallet.

Hittil er om lag tusen medlemmer permittert sammenlignet med «en håndfull» i februar, ifølge fagforeningen.

– Tusen er jo et høyt tall, men ikke så høyt som vi fryktet. Det er nok en del større bedrifter som ikke ønsker å permittere og har holdt igjen i det lengste, så her kan tallet komme til å øke mye hvis man ikke tar grep, sier Markussen.

Basert på dialog med tillitsvalgte over hele landet, er han redd økningen kommer de nærmeste ukene.

Han mener da lønnstilskudd kan være viktig for at større bedrifter skal kunne sette i gang prosjekter med «litt horisont», det vil si langsiktige satsinger.

– Det må være bedre at de ansatte jobber og betaler skatt, enn at de sitter hjemme og tvinner tomler.

Les også

Eksplosiv permitteringsvekst med nye coronaregler: – Man har ikke tenkt nok på å holde folk i arbeid

– Kjøre på for å holde hjulene i gang

NITO-lederen ser at det absolutt er en mulighet for en del bedrifter å holde produksjonen i gang. Likevel må de permittere, fordi de går tom for kontanter til å betale lønn, selv om markedet fortsatt er der.

– Med lønnstilskudd kunne de opprettholdt produksjonen for lager til de kan begynne å distribuere igjen, sier han.

Som eksempel trekker han frem underleverandører til bilindustrien. Der har de kanskje fortsatt bestillinger som er umulig å levere, fordi det er vanskelige å krysse landegrenser.

– I sånne situasjoner kan det være fint å gi støtte til lønn for å holde det i gang. De burde få lov til å kjøre på.

Les også

Vanskelig å få oversikt? Her er de økonomiske krisetiltakene

– Nå må det tenkes langsiktig

– Man burde gå inn og sikre at de som har et produkt og mulighet til å produsere, men ikke likviditet til å betale lønn, kan holde hjulene i gang.

Markussen har forståelse for at det er komplekse problemstillinger, blant annet om vilkår for slik støtte.

– Men utgangspunktet er at det er relativt få som gjør det for å tjene penger på det. De ønsker bare å opprettholde produksjonen.

Noen bedrifter har også redusert lønnen for å kunne fortsette driften.

– Det er et alternativ til lønnstilskudd som vi ikke ønsker. Det er et vondt verktøy, men kanskje mindre smertefullt enn permitteringer, hvis man tror det skal ta seg opp.

Fagforeningstoppen roser for øvrig regjeringen for å være lydhør og iverksette krisetiltak raskt. Nå vil han at man forbereder seg på perioden etter pandemien.

– De har bidratt kortsiktig, men nå er man nødt til å tenke langsiktig ved å finne verktøy som kan bidra ut 2020 og inn i 2021 – løsninger som gjør at bedriftene både tør og kan satse.

Misbruk av permitteringsregler

At det fortsatt finnes arbeidsoppgaver for en del permitterte, er det ikke tvil om. Flere bedrifter har bedt arbeidstagere om å jobbe på dugnad i permitteringstiden, selv om dette ikke er lov.

Nav har også mottatt uvanlig mange tips om utnyttelse av permitteringsordningene.

NITO tror lønnstilskudd kan være et godt tiltak som et ledd i å unngå misbruk av permitteringsordningen.

Flere økonomiprofessorer har også ytret ønske om incentiver til å holde folk i arbeid, for å få bukt med massepermitteringene og hindre varige mén i arbeidsmarkedet.

Her finner du E24s coronaspesial
Publisert:
Gå til e24.no