Spår opptil 2000 oljejobber i nord

Oljeutbygging i nord kan gi mellom 1000 og 2000 nye arbeidsplasser lokalt, spår rådgivningsselskapet Econ Pöyry i ny rapport.

TROR PÅ VEKST: Det ser bedre ut for oljeindustrien enn tidligere forventet.
Publisert:

Debatten går for tiden heftig om hvilke ringvirkninger oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen kan medføre.

Aftenposten har fått kjennskap til beregninger i en KonKraft-rapport som skal overleveres olje- og energiministeren på Topplederforum i begynnelsen av mars.

KonKraft er et samarbeidsforum for Oljeindustriens Landsforening, LO, Norsk Industri og Norges Rederiforbund.

Econ Pöyry, som har undersøkt sysselsettingseffektene av oljevirksomhet i nord, understreker at beregningene er beheftet med stor usikkerhet.

Men gitt visse forutsetninger, og med basis i erfaringer fra andre norske regioner som har vært arena for petrolemsutbygging, konkluderer de med at driftsfasen for en oljeutbygging i nord kan gi opptil 2000 nye arbeidsplasser lokalt og regionalt.

Optimistisk

I rapporten tar man utgangspunkt i KonKrafts optimistiske vurdering om at områdene utenfor Lofoten og Vesterålen har olje- og gassressurser tilsvarende 3,4 milliarder fat oljeekvivalenter.

Dette er mer enn det dobbelte av hva Oljedirektoratet antydet i 2003. Videre er beregningene gjort ut fra en forutsetning om åtte lønnsomme funn av ulik størrelse.

Les også: Produksjonsfall for Noreco

Når anslaget for antall nye arbeidsplasser varierer sterkt, skyldes det blant annet at sysselsettingseffekten er avhengig av hva slags type utbygging som velges.

En offshoreutbygging gir langt færre arbeidsplasser enn ilandføring, og i rapporten har man valgt å rette hovedfokus mot effektene av bygging av henholdsvis en enkel oljeterminal, en kombinert olje- og gassterminal og en større gassterminal.

I utbyggingsfasen på tre til fem år mener Econ Pöyry at man vil få et sted mellom 1500 og 5000 årsverk. De varige regionale sysselsettingsvirkningene knyttet til et landanlegg varierer fra 220 til 900 årsverk, avhengig av utbyggingsløsning.

I tillegg kommer ringvirkninger for lokalt næringsliv for øvrig, både direkte og indirekte knyttet til oljevirksomheten.

I rapporten understrekes det at gode og langsiktige ringvirkninger av petroleumsaktivitet krever kontinuerlig drift, og at det derfor normalt vil ta lang tid før en region har lokale leverandører med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å påta seg oppdrag i forbindelse med utbyggingen.

Samtidig påpekes det at en aktiv tilrettelegging både fra myndighetene og selskapene vil ha stor betydning for de regionale sysselsettingsvirkningene av oljevirksomhet i nord.

Les også: Oljeprognose holdes tilbake

Flere nyheter på E24.no

Publisert: