Pave Frans langer ut mot «økonomiens diktatur»

Pengene skal tjene, ikke herske, tordnet pave Frans i sin første store tale om verdensøkonomien.

Publisert: Publisert:

Det frie markedet er blitt et tyranni hvor mennesker verdsettes kun for sin evne til å forbruke, advarte pave Frans i talen, som han holdt i Vatikanet torsdag.

- Vi har skapt nye gudebilder. Den gamle dansen om gullkalven har funnet et nytt og hjerteløst uttrykk i en pengekult og et økonomisk diktatur som er uten ansikt og uten noe sant menneskelig mål, sa han.

Det som trengs, er ifølge pave Frans «en finansreform langs etiske linjer» for å få på plass et økonomisk system som er til alles beste.

- Solidariteten, som er de fattiges skatt, ses ofte på som kontraproduktiv, i strid med økonomiens logikk. Men samtidig som inntekten til et lite mindretall øker raskere og raskere, smuldrer den opp for det store flertallet, sa han.

Ifølge paven skyldes denne ubalansen en markedsliberalistisk ideologi som har umuliggjort effektiv statlig styring av økonomien.

- Et nytt, usynlig og til tider virtuelt tyranni er etablert som ensidig og ubønnhørlig innfører sine egne lover og regler, advarte han.

Pave Frans er fra Argentina, og hans gamle navn er Jorge Mario Bergoglio. Han har tatt sitt pavenavn etter Frans av Assisi, de fattiges helgen.

Publisert: