Norske bedrifter er dårligst i utlandet

Norske eksportbedrifter gjør det dårligere på verdens nye markeder enn bedrifter i andre OECD-land.

DÅRLIGST: Helt siden 1995 har norske bedrifter gjort det svakere på de nye vekstmarkedene i Sør-Amerika, Afrika og Asia, utenom Kina, enn bedriftene i andre OECD-land. Her er produksjon av møbler på en norsk eksport-bedrift.
  • NTB
Publisert:

Helt siden 1995 har norske bedrifter gjort det svakere på de nye vekstmarkedene i Sør-Amerika, Afrika og Asia, utenom Kina, enn bedriftene i andre OECD-land, sier sjeføkonom John Rogne i Innovasjon Norge til NTB.

Også i fjor falt norsk eksport til disse markedene.

Skulle det nå komme en ny internasjonal oppgang, tviler Rogne på at norsk eksportindustri vil greie å øke eksporten markert til vekstmarkedene.

– Norsk eksportindustri har ikke ledig kapasitet til å øke produksjonen, påpeker han.

Kostnadsutviklingen

Bakgrunnen for det igjen er at oljeinntektene våre er brukt til å øke den innenlandske aktiviteten.

Arbeidskraftressursene er i overveiende grad gått til oljesektoren og innenlandske velferdstjenester, offentlige og private.

Internasjonal oppgang

Mangelen på ledig kapasitet til å øke produksjonen, gjør at Rogne ikke tror norsk eksportbedrifter vil greie å styrke sin relative posisjon på vekstmarkedene dersom vi nå får en internasjonal oppgang.

Trolig vil norske bedrifter i løpet av en ny oppgangsperiode relativt sett tape ytterligere markedsandeler i de regionene i verdensøkonomien som vokser mest

Dette mønsteret var i noen grad også gjenkjennelig etter tilbakeslaget i kjølvannet av finanskrisen 2008.

– Tilbakeslaget var mindre for norsk eksportindustri enn for andre lands industri i 2009, men da oppgangen kom, greide norsk industri ikke å ta nye andeler. Vi gikk mindre ned i kjølvannet av finanskrisen, men også mindre opp da det ble lettere i 2010, sier Rogne.

De voksende økonomiene i Afrika, Sør-Amerika og Asia har et stort behov for produkter som kan senke kostnaden i energisektoren.

– Norge har varene, men vi nådde ikke fram i markedene i 2011, konstaterte Norsk Industri i sin siste konjunkturrapport.

Sør-Amerika, ikke minst vekstmarkedet Brasil, er viktig for norsk industri. Men også her har utviklingen vært svakere enn forventet. En av ti industribedrifter prioriterer landet. I hovedsak er dette offshorerelaterte bedrifter.

Mindre i 2009 enn i 1995

Vår eksportandel til ikke- OECD land var mindre i 2009 enn i 1995, ifølge sjeføkonom John Rogne, som baserer opplysningen på OECD-statistikk.

Bare 8,4 prosent av vår eksport gikk til ikke- OECD land i 2009. I 1995 var andelen 9,2.

For alle europeiske OECD land har denne andelen økt fra 17,3 prosent i 1995 til 19,3 prosent i 2009.

For alle OECD land har andelen eksport til ikke-OECD land økt fra 23,2 til 26,5.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Statoil tror ikke verden er klar for utslippskutt

  2. Norge tjener lassevis med ekstra penger uten å løfte en finger

  3. Rekordsvak krone gir ikke bare fordeler for industrien: – Vi sitter ikke her og jubler

  4. Spår lavere farti norsk økonomi

  5. - Tyskland kommeraldri tilbake