BANK OF ENGLAND: Tør ikke bevege renten

Den britiske sentralbanken tviholder på sin rekordlave styringsrente.

GÅR HVER SIN VEI: Storbritannia holder renten i ro. Senere i dag er det ventet at renten i eurosonen blir hevet.
Publisert:

Bank of England vedtok torsdag å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Det går frem av en pressemelding på bankens nettsider.

Dermed har britene operert med et rekordlavt rentenivå to år i strekk.

Vedtaket var helt som ventet; i en Reuters-undersøkelse regnet kun 1 av 67 utspurte økonomer med at renten skulle heves denne gang.

Over inflasjonsmålet

Beslutningen om å opprettholde det lave rentenivået ble fattet til tross for at Storbritannia for tiden opplever svært høy inflasjon.

Den britiske sentralbanken opererer med et hovedmål på 2,0 prosents prisvekst og en øvre grense på 3,0 prosent.

Prisveksten har nå ligget over grensen i 15 måneder, og dessuten skutt betydelig fart de siste månedene. I februar lå den årlige raten på 4,4 prosent.

Sentralbanken holder imidlertid fast ved en oppfatning om at de siste månedenes inflasjonsvekst er midlertidig, og at prisveksten vil avta til høsten.

Opprettholder obligasjonskjøp

Under det forrige rentemøtet i begynnelsen av mars tok tre av ni sentralstyremedlemmer til orde for å heve renten.

Ettersom Bank of England offentliggjør referatene fra møtene først to uker i etterkant, er det ikke kjent hvorvidt frontene i sentralstyret har beveget seg.

Sentralbanken skriver til gjengjeld at den opprettholder programmet med tilbakekjøp av obligasjoner, for å sikre likviditet til det finansielle systemet. Programmet er på totalt 200 milliarder pund, omtrent 1.800 milliarder kroner

Les også:

Pundet stuper under 9Prissjokk i Storbritannia

Les flere økonominyheter på E24.

Publisert: