ORKLA-FALLET: Hagens Orkla-gevinst mer enn halvert

Stein Erik Hagens Orkla-gevinst har blitt over 10 milliarder mindre siden sommeren.

Publisert:

Stein Erik Hagen gikk fra å være steinrik til kjemperik på den fantastiske kursoppgangen i Orkla

OSE

ORK

de siste årene.

Minus 10 milliarder

Men nå har det snudd. Siden i sommer har Hagens samlede Orkla-gevinst falt med vel 10 milliarder kroner.

Kursfallet siden toppen i sommer og lånefinansierte aksjekjøp har fjernet knappe 60 prosent av Hagen-systemets samlede gevinst i selskapet Hagen er styreleder i.

E24 har beregnet hva Hagen har betalt for sine aksjer og hva han har mottatt i utbytte siden han begynte aksjekjøpene i Orkla i 2000.

Følg Orkla-aksjen med børstjenesten Børs24.

Børsmeldinger

Beregningene er basert på de løpende børsmeldingene Hagen har sendt til Oslo Børs om sine handler etter at han ble styremedlem i Orka.

For perioden før han kom inn i styret har E24 benyttet anslag basert på den historiske kursutviklingen samt annen kunnskap om Hagens disposisjoner.

Resultatet av beregningene er som følger:

Hagen har kjøpt aksjer for i alt 11,4 milliarder kroner.

Samtidig har han mottatt utbytter på rundt: 1,6 milliarder kroner.

E24 sendte sine beregninger til Hagens nære medarbeider Nils Selte for kommentar og eventuell justering onsdag ettermiddag. Han hadde ikke kommet med noe svar torsdag formiddag.

Ved børsslutt onsdag lå Orkla-aksjen på 71,60 kroner. Det innebærer at Hagens aksjepost på knappe 240 millioner aksjer var verdt i underkant av 17,2 milliarder kroner.

Torsdag åpner Orkla-aksjen opp i et stigende aksjemarkedet og bedrer Hagens situasjon noe.

Gevinst på 7,4 mrd.

Det betyr at Hagen-systemet, til tross for den siste månedens kraftige kursfall, har en samlet gevinst i form av urealisert kursgevinst og mottatte utbytter på hyggelige 7,4 milliarder kroner.

Men det er ikke lenge siden Hagens gevinst var betraktelig større - faktisk hele ti milliarder større.

Da Orkla nådde toppkursen i begynnelsen av juli var Hagen-systemets gevinst, inkludert utbytter, på hele 17,5 milliarder kroner. Men det var før Hagens lånefinansierte aksjekjøp sist høst og nyårets dramatiske kursras for Orkla-aksjen.

Gjelds-Hagen

I Dagens Næringsliv lørdag bekreftet Hagen at hans private investeringsselskaper har en samlet gjeld på 22 milliarder kroner. Det inkluderer gjelden i kjøpesenterselskapet Steen & Strøm som han kjøpte av børs sist sommer.

Hagens opplysninger om egen gjeld harmonerer ganske så presist med anslaget E24 gjorde for gjeldsbelastningen i Hagen-systemet da han begynte sine aksjekjøp i Orkla i november.

Les også: Har 20 mrd. i gjeld

Hagen og hans folk har sagt at de i realiteten er gjeldfrie fordi de har lagt ut Steen & Strøm for salg og at de kan få minst 22 milliarder kroner for selskapets eiendeler før gjeld.

Reelle renteutgifter

Ikke desto mindre løper renteutgiftene ganske så ubønnhørlig realistisk inntil kjøpesenterne er solgt.

Med en rente på seks prosent betyr 22 milliarder kroner at det må betales 1,32 milliarder kroner bare i renter i året. Er renten åtte prosent øker renteutgiftene til 1,76 milliarder.

Hagens to største inntektskilder er utbytte for Orkla og inntjeningen i Steen & Strøm.

Dersom Orkla øker sitt utbytte for 2007 til 2,50 kroner per aksje, innebærer det at Hagen kan se frem til en utbyttesjekk på i underkant av 600 millioner kroner.

Steen & Strøm rapporter i fjor høst at selskapet hadde oppnådd et driftsoverskudd på knappe 1,5 milliarder kroner i de første ni månedene av 2007.

I dette tallet er verdiregulering av eiendommer, noe som er en urealisert gevinst, på 726 millioner kroner inkludert. Det vil si at kontantstrømmen i selskapet er langt mindre enn hva det regnskapsførste driftsoverskuddet tilsier, inntil eiendommene eventuelt selges.

Publisert:

Her kan du lese mer om