«Et rop om hjelp fra Norges Bank»

Sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest mener Norges Bank advarer mot den renteutviklingen de selv legger opp til.

ADVARER: Sentralbanksjef Øystein Olsen spår det han selv advarer mot.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

– Norges Bank erkjenner at vedvarende lav rente utgjør en fare for det finansielle systemet, men likevel har de en rentebane med nettopp vedvarende lave renter.

Slik kommenterer sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest Norges Banks siste rentebeslutning.

Han mener rentebanen, som altså er Norges Banks egne prognoser for fremtidige styringsrenter, er en logisk konsekvens av sentralbankens lave forventninger til inflasjonen fremover.

Men likevel legger det faren for at boligpriser og husholdningenes gjeld skal vokse videre i en slik grad at det utgjør en trussel mot bankene og landets økonomiske vekst åpen.

Og med dagens beslutning kaster Norges Bank ansvaret over til andre.

– Norges Bank sier egentlig at de ikke kan være førstelinjeforsvaret for boligpriser og gjeld, sier han til E24.

Les også

Olsen kutter ikke renten

Håper politikerne følger med

I en kommentar han sendte ut kort tid etter at rentebeslutningen ble offentliggjort, med tittelen «Et rop om hjelp fra Norges Bank», trekker han følgende konklusjon.

«Erkjennelsen av at vedvarende lave renter gir sårbarhet til det finansielle systemet, samtidig som man publiserer en rentebane som er vedvarende lav, er en klar beskjed til andre beslutningstakere om å komme banen.»

Jørgen Gudmundsson er sjeføkonom i Sparebanken Vest.

Foto: Studio 1 Fotografene

– Tror du ropet om hjelp blir hørt?

– Jeg tror politikerne følger nøye med på dette. Jeg håper de gjør det, sier han.

– Hva er det du etterlyser?

– Det er den samme gamle listen. En måte å gjøre det på er å begrense oljepengebruken. Og så kan man gjøre noe med skatt, sier han.

– Men nå har vi nettopp hatt en skatteomlegging?

– Men man kan gjøre tilpasninger, for eksempel på fradragssiden.

– Boligdrevet vekst er farlig

En fare med for lave renter i for langt tid er at investeringene konsentreres om bolig.

Ifølge Gudmundsson er det et faretegn om det er vekst i boliginvesteringer som er den sterkeste drivekraften bak veksten i økonomien. Dette fordi boliginvesteringene vil falle så snart renten går opp, eller de udekkede behovene er dekket.

Han viser Irland og Spania som land som fikk omfattende økonomiske problemer etter perioder med kraftig vekst drevet av omfattende boligbygging.

I Norges Banks prognoser er anslaget for veksten i Fastlands-Norge i år oppjusert litt hovedsakelig på grunn av at anslaget for veksten i boliginvesteringene er økt med hele 4,9 prosentpoeng til 11,3 prosent.

Les også

Norges Bank kutter inflasjonsanslag med 0,7 prosentpoeng

Forventer lav inflasjon

Norges Bank tror nå at kjerneinflasjonen i Norge vil ligge langt under målsetningen på 2,5 prosent i hele prognoseperioden. Selv i 2020 tror ikke Norges Bank på en høyere kjerneinflasjon enn 1,4 prosent.

– Vi begynner å få lignende utfordringer som andre sentralbanker har hatt, sier Gudmundsson og sier blant annet til Sverige.

Der har sentralbank senket styringsrenten til minus 0,5 prosent.

Men samtidig har Riksbanken gjentatte ganger tatt til orde for politiske reguleringer for å begrense gjeldsveksten i Sverige.

De har foreslått egenkapitalkrav og reguleringer overfor bankene som går langt utover de tiltakene regjeringen i Norge har vært i nærheten av og i alle fall langt strengere krav enn de Høyre og Fremskrittspartiet var intense motstandere av før de vant valget i 2013.

Les også

Kroneeffekt i revers struper inflasjonen: – Norges Bank bør gi blaffen

Les også

Økonom om de lave inflasjonstallene: – Prisveksten kan bli ubehagelig lav

Les også

SSBs alternative scenario: Derfor kan oljeprishopp gi mindre Oljefond

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank
  2. Riksbanken
  3. Boligmarkedet
  4. Øystein Olsen

Flere artikler

  1. Eksperter venter uendret rente

  2. – Boligprisene begynner å bite

  3. Spår norsk renteheving før sommeren

  4. Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen

  5. Holder renten uendret