Sentralbanksjefen etterlyser lovendring for kontanter

Sentralbanksjef Øystein Olsen ber om at loven som påbyr kontanter som tvungent betalingsmiddel, strammes opp.

Publisert:

«Banken ser med bekymring på en utvikling som medfører at publikums muligheter til å betale med kontanter svekkes. Det er Norges Banks vurdering at en slik utvikling bidrar til å svekke effektiviteten i betalingssystemet.», heter det i et brev til Finansdepartementet ABC Nyheter har fått tilgang til

Olsen reagerer på at det i dag ikke finnes sanksjonsmuligheter mot tilbydere som nekter å ta imot kontanter eller at det heller ikke er noe tilsynsansvar med å sikre at loven følges.

Derfor har han sammen med direktør Torbjørn Hægeland forfattet et brev til Finansdepartementet der de viser til at i samfunnet har to typer betalingsmidler: Harde kontanter, som Sentralbanken utsteder, og kontopenger fra de private bankene.

«At publikum har en reell mulighet til å velge mellom kontanter og bankkontopenger bidrar til konkurranse, og gir brukerne mulighet til å velge det som de samlet sett er best tjent med ut fra sine preferanser i den aktuelle situasjonen. Kontanter har noen egenskaper som bankkontopenger ikke har. De gir umiddelbart og endelig oppgjør uten å være avhengig av tredjepart eller elektroniske systemer, og de er enkle å bruke for alle.»

Frps finanspolitiske talsperson på Stortinget, Sivert Bjørnstad, er enig med sentralbanksjefen.

– Kontanter er et lovlig betalingsmiddel og det er ikke frivillig om man skal akseptere kontanter eller ikke, men jeg er usikker på om det er loven som bør endres, eller om det er sanksjonene mot dem som bryter loven som bør bli strammere. Uansett er det viktigste at kontanter kan brukes også i fremtiden, sier han til NTB.

Han ber publikum varsle når de opplever at noen nekter å ta imot kontanter.

– Dette er lovbrudd og bør påpekes, sier Bjørnstad.

Publisert: