Jensen: Ett skritt nærmere like bankregler

Finansministeren vil ha slutt på at filialer av utenlandske banker i Norge slipper billigere unna.

Finansminister Siv Jensen mener å ha fått med seg svenske og danske myndigheter på at like regler skal gjelde for alle som driver med bankvirksomhet i Norge - også de utenlandske bankene.
  • Kristin Norli
Publisert: Publisert:

Helt siden Siv Jensen (Frp) inntok kontorene i Finansdepartementet, har finansministeren arbeidet for at bankreglene i Norden skal harmoniseres.

Forskjellene i dagens bankmarket innebærer i praksis blant annet at filialer av utenlandske banker i Norge ikke nødvendigvis må følge norske krav om for eksempel oppbygging av egenkapital.

Dette har ført til en del misnøye i norsk finansnæring - fordi det gir ulike konkurransevilkår for bankene.

Les også

DNB-Bjerke: Det har blitt minst like ille som vi forutsatte

- Fremskritt

Tirsdag formiddag kunne Finansdepartementet melde at arbeidet med harmonisering av regelverket i Norden nå går ett skritt fremover.

- Departementet har i lang tid arbeidet for en enighet blant de nordiske landene om at bankvirksomhet i større grad skal være underlagt soliditetskravene som gjelder i det landet hvor virksomheten drives, såkalt vertslandsregulering. Dette arbeidet har nå fått et løft, sier finansminister Siv Jensen i pressemeldingen.

Et spørsmål som har vært særlig hett, er hvordan tilsynsmynidighetene i de ulike landene setter krav for jhvordan bankene gjør interne beregninger av risiko når de låner ut penger til boligformål.

Vektingen i beregningene er avgjørende for hvor mye egenkapital banken må sette av per krone.

Les også

Swedbank-sjef: Støtter ulike krav til norske og svenske banker

Nordisk-brev

I januar i år kom det norske Finanstilsynet med en plan for hvordan regelverket i Norge skal praktiseres. Samtidig ble også tilsynets kolleger i Danmark og Sverige varslet om planlagte innstramminger av kravene for de største bankene - de såkalte IRB-bankene.

Nå har tilsynet fått svar fra nabolandene våre, og både danskene og svenskene er positive til at kravene som nå stilles i Norge, også bør gjelde alle utenlandske IRB-banker som yter boliglån i Norge.

« Det danske Finanstilsynet har i brev 6. februar 2014 gitt uttrykk for god støtte for det norske forslaget, og enighet om at kravene bør gjelde alle IRB-banker som yter boliglån i Norge. Det svenske Finanstilsynet har i brev 11. mars 2014 også uttrykt seg positivt til at når Finanstilsynet i Norge gjennomfører de varslede innstrammingene, så vil de følge etter med å gjennomføre det samme for svenske banker som driver virksomhet i det norske markedet gjennom pilar II.»

Dette skriver Finansdepartementet tirsdag.

- På det nordiske finansministermøtet i oktober i fjor tok jeg initiativet til videre arbeid med vertslandsregulering. For oss er det viktig med gjensidig anerkjennelse av risikovektene for boliglån og motsyklisk kapitalbuffer. Vi har nå mottatt brev fra danske og svenske tilsynsmyndigheter om at de er positive til vertslandsregulering av kapitalkrav for boliglån. Det kan bidra til likere konkurransevilkår for boliglån i det norske markedet, ettersom de fleste utenlandske aktører i Norge er nordiske banker. Dette er et viktig skritt fremover i arbeidet med nordisk harmonisering, sier finansminister Siv Jensen.

Les også:

Nå er det DNBs sparekunder som skal spleiseMotsyklisk buffer holdes uendretKalddusj for DNB-aksjonærene- Understreker behovet for harmoniseringSwedbank-sjef: Støtter ulike krav til norske og svenske bankerFem av de åtte største bankene «mangler» penger til kapitalkravMener Siv Jensen ikke trenger ikke å lytte til Norges Bank

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Danske Bank-topp om norsk økonomi: - Kostnadsnivået vårt må ned, så enkelt er det

  2. Økonomi-nestor frykter boligboble – dette mener han myndighetene bør gjøre

  3. Bankene må forberede seg på økte tap

  4. Norges Bank går ut mot Finanstilsynets boligforslag

  5. Finansdepartementet må sikre like konkurransevilkår