Coronavaksine blir gratis

En vaksine mot coronaviruset blir gratis for alle i Norge. Regjeringen håper å kunne tilby vaksiner tidlig i 2021.

TAR REGNINGEN: Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie sier at en coronavaksine blir gratis for alle. Bildet er fra fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett 7. oktober.
Publisert:

Det opplyser regjeringen i en pressemelding tirsdag formiddag.

Regjeringen vil også dekke kostnader til kommunene for vaksinasjon av personer som bor og oppholder seg i kommunen.

– Vi ønsker at flest mulig skal få tilbud om sikker og effektiv vaksine. Derfor vil vaksinasjon bli gratis, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun legger til:

– Regjeringens hovedprioritet i vaksinearbeidet er å kunne tilby tidlig vaksinering av hele den voksne befolkningen for å redusere alvorlig sykdom og død og forebygge smittespredning.

Solberg sier videre at «når flest mulig vaksinerer seg, vil det også redusere de samfunnsmessige og sosiale konsekvensene pandemien har».

Under en redegjørelse i Stortinget tirsdag opplyste helseminister Bent Høie (H) når regjeringen håper at en vaksine blir tilgjengelig for nordmenn.

– Vi håper å tilby vaksiner tidlig i 2021, når legemiddelmyndighetene har gitt sin godkjenning, sa Høie.

Følg vaksinekappløpet her.

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot coronaviruset skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at kommunene får en plikt til å sørge for et vaksinasjonstilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen, heter det videre i pressemeldingen.

STATSRÅD: Helseminister Bent Høie (H) før dagens redegjørelse for Stortinget om coronaituasjonen.

– Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vil sørge for at vaksiner og vaksinasjonsutstyr blir fordelt til kommuner og helseforetak. At kommunene og sykehusene får dekket sine kostnader til gjennomføring av vaksinasjon, er viktig for å sikre rask vaksinering, sier Høie i pressemeldingen.

Det kommer også frem at staten vil dekke de utgiftene ved eventuelle fremtidige erstatningsutbetalinger.

Helseminister Høie fremholdt også i Stortinget at vaksine er svært viktig, men at Norge er et lite marked av begrenset interesse for store aktører i legemiddelindustrien.

Samarbeider med EU

– Vi er avhengig av å samarbeide med andre land. For å sikre befolkningen i Norge vaksine, har vi valgt å samarbeide med EU, sa Høie.

Norge er nå omfattet av EUs vaksinestrategi. Sverige vil videreselge vår forholdsmessige andel av vaksiner til samme vilkår som EU-landene.

– Vi ønsker tidlig tilgang og investerer i en bred portefølje av vaksinekandidater, i håp om at minst en av dem skal lykkes, uttalte helseministeren.

Setter av milliarder

Han understreket at det fortsatt er ukjent hvilken vaksine som er sikker og effektiv.

– Før en vaksine tas i bruk, må den godkjennes av europeiske legemiddelbyråer som blant annet vurderer effekt, sikkerhet og effektivitet, opplyste Høie.

Han la til at det ikke betyr at alle bivirkninger er eliminert.

I neste års statsbudsjett vil regjeringen bruke nesten seks milliarder kroner på helserettede coronatiltak, inkludert rundt 3,8 milliarder til forhåndsavtaler om vaksinelevering og vaksinasjon.

Publisert: