Vil gi 7,3 milliarder ekstra til kommunene

Regjeringen foreslår å bevilge 7,3 milliarder kroner i corona-kompensasjon til norsk kommuner i første halvdel av 2021.

Publisert:

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup legger under en pressekonferanse torsdag frem forslag til tiltak rettet mot kommunesektoren.

– Vi skal stille opp for kommunene. Det skal kompenseres for de merutgifter og mindreinntekter som følge av corona, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

En arbeidsgruppe med representanter fra KS og flere departementer la nylig frem en delrapport om kommunenes økonomi i kjølvannet av pandemien.

– Forslagene er basert på arbeidsgruppens beregninger, sier Astrup.

Regjeringen foreslår å bevilge 7,3 milliarder kroner i corona-kompensasjon til norsk kommuner i første halvdel av 2021. De ekstra bevilgningene til kommunene legges formelt fram i form av et såkalt tilleggsnummer til neste års statsbudsjett 6. november.

Pengene fordeles slik:

  • 5,9 milliarder kroner til kommunene.
  • 4,4 milliarder gis som økt innbyggertilskudd.
  • 1,5 milliarder kroner fordeles som skjønnsmidler.
  • I tillegg får kommunene 321 millioner kroner over rammetilskuddet til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstagere.
  • 950 millioner kroner går til fylkeskommunene gjennom økt skjønnstilskudd for å dekke tapte billettinntekter i kollektivtrafikken, reduserte brukerbetalinger i tannhelsetjenesten og merutgifter i videregående opplæring.
  • Regjeringen foreslår i tillegg 100 millioner kroner for at flere kan benytte voksenretten til videregående opplæring.

Ifølge kommunalministeren har det så langt i år vært tilført mer en 20 milliarder i ekstra overføringer og økonomiske tiltak.

− Det siste året har kommunene kombinert de vanlige oppgavene med strenge krav til smittevern og stort press på helsetjenestene. Det har vært krevende og kostbart for mange kommuner. Derfor er det viktig for regjeringen å stille opp, sier statsråden i en pressemelding.

Bevilgningsforslagene i tilleggsnummeret kommer i tillegg til forslagene som allerede ligger inne i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Samtidig sier Astrup at det har vært vanskelig å få oversikt over hva corona-pandemien har kostet kommunene. Det vil arbeidsgruppen se på dette frem til august neste år.

Publisert: