Høyre vil utrede samferdselsbehovet for Nord-Norge

Høyre vil ha en egen konseptvalgutredning som tar for seg samlet behov for veier, jernbane, flyplasser og fiskerihavner i Nord-Norge.

Foto: Øyvind Engan VG
Publisert:

Mens andre partier har diskutert for eller mot en jernbane i nord og klimaaspekter ved billigere innenriksflyginger, fremhever Høyre ifølge Nordlys at det er viktigst å se transportbehovet i Nord-Norge under ett.

– Det handler om jernbane, det handler om flytilbud og godstransport, men også om forsvar og sikkerhetspolitikk. Alt dette er viktig å få på bordet, når vi skal lage samferdselsløsninger som binder landet sammen, sier Helge Orten, komitéleder i transport- og kommunikasjonskomiteen for Høyre på Stortinget.

Les på E24+ (for abonnenter)

Bloomberg: Tyskland tyr til hydrogen i jakten på ren energi

Forslaget slår an lokalt, der en såkalt konseptvalgutredning (KVU) skal inneholde vei, jernbane, sjøtransport, luftfart og godstransport. Dette skal ses opp mot behov for persontransport, reiseliv, miljø- og klimaperspektiv, mens faktorer som teknologisk utvikling, nordisk samarbeid og sikkerhetspolitikk og så må med i vurderingen.

– Regjeringen har satset tungt i Nord-Norge de siste seks årene. Økningen i bevilgninger til samferdsel har økt med 75 prosent, og vil fortsette å øke – også i Nord. Da må vi tenke helhetlig, sier Orten.