Nytt oljevern- og miljøsenter i Nord-Norge

Regjeringen etablerer et nytt oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen. Målet er å fremme kunnskap og miljøvennlige teknologier.

TROR PÅ VERN: Statsminister Erna Solberg (H) innledet torsdag en fire dagers reise i et Nord-Norge der de økonomiske utsiktene er lyse. Nå etablerer regjeringen senteret for å verne om oljeverdiene.
Publisert: Publisert:

Oljevern- og miljøsenteret etableres som et nasjonalt kompetansesenter som skal arbeide for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern og marin plastforsøpling, heter det i en pressemelding fra Statsministerens kontor.

Statsminister Erna Solberg (H) understreket at god beredskap mot oljeforurensning og håndtering av marin plastforsøpling er sentralt for ivaretakelsen av havets ressurser.

– Ressursene i havet er avgjørende både for framtidig verdiskaping i Norge og for å møte globale utfordringer knyttet til mat, energi og miljø. Senteret etableres med mål om å bli et ledende nasjonalt kompetansemiljø innenfor arbeidet med oljevern og marin plastforsøpling sier Solberg i pressemeldingen.

– Gjennom samarbeid med relevante fagmyndigheter skal senteret bidra til tilrettelegging for gjennomføring av tiltak knyttet til oljevern og opprydning av marin plastforsøpling, sier samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Senteret lokaliseres i Vesterålen/Lofoten, med delt løsning mellom Svolvær i Vågan kommune og Fiskebøl i Hadsel kommune.

Publisert:

Her kan du lese mer om