Næringsministeren varsler historisk skifte: Nå skal vi til Afrika

Næringsminister Monica Mæland (H) varsler en omlegging av norske næringslivstiltak.

SER MOT AFRIKA: Monica Mæland (H) vil ha mer norsk involvering på det afrikanske kontinent.
Publisert:

- Nå skal vi prioritere Afrika, sier hun til VG.

Afrika har i sin moderne historie alltid havnet i næringsskyggen av alle andre. Men nå vokser den afrikanske økonomien mer enn i Asia og Europa, og Mæland vil se mer mot Afrika.

- Fra Norges side har vi hatt mye fokus på Asia i en del år, men med de voksende markedene vi ser i Afrika, mener vi det er riktig å prioritere en større innsats den veien fremover, spesielt i landene sør for Sahara, sier hun og skisserer tre områder hvor det skal jobbes:

1. - Vi vil prioritere å fremforhandle handelsavtaler og investeringsavtale med afrikanske land. Investeringsavtale er et nytt virkemiddel for å bidra til investeringer i landene vi inngår handelsavtale med, sier hun.

2. - Innovasjon Norge vil øke sin tilstedeværelse i flere afrikanske land. I dag er vi på plass i Sør-Afrika og Kenya.

3. - Vi vil bidra til at norske delegasjoner, Norges Sjømatråd og kongehuset vil bli invitert med på besøk til flere afrikanske land. Hun sier den økte afrikanske oppmerksomheten skyldes utviklingen i dette kontinentet.

- Vi vil fortsatt satse sterkt i Asia, men vi vil vri fokus derfra til Afrika. Afrika opplever kraftig vekst og «slår» blant annet EU: Det internasjonale pengefondet har oppdatert vekstprognosen for landene sør for Sahara til 6,1 prosent. Ifølge Verdensbankens «Global Economic Prospects» forventes utviklingslandene å nå en vekst på om lag 5,3 prosent i år. Til sammenligning forventes veksten i Eurosonen i 2014 å lande på 1,1 prosent.

Hun sier norske selskaper allerede er godt plassert i flere afrikanske land og trekker spesielt frem Statoil.

Heller skatt enn bistand

- Statoils skatt til Angola var i 2012 65 ganger større enn samlet norsk bistand til landet. Det forteller en del.

- Business er bedre enn bistand?

- Ja, når vi gjennom våre selskaper kan bidra med slike skatteinntekter, bidrar det til en utvikling i landene som er basert på egne inntekter, og ikke penger de får i overføringer. Det er mye bedre å skape virksomhet i u-land. Handel fremmer samfunnsutviklingen i utviklingsland.

Mæland mener flere norske bedrifter nå bør satse i Afrika.

- Asia har allerede fått mye oppmerksomhet, og målet må være en tilsvarende vekst i Afrika.

Nye virksomheter

Hun fremholder at det ikke lenger bare er Statoil og oljevirksomheten som er norske bidrag.

- Mens det tidligere stort sett har vært olje/energi, ser vi andre sektorer på vei inn: blant annet norsk eiendomsinvestor, solcelle-virksomhet og IT-selskap. Jotun har nå blant annet gått ut og sagt at de vil åpne flere fabrikker i Afrika.

Mæland sier et den økonomiske veksten gir økte forbruksmarkeder.

- Afrika har en voksende middelklasse, sier hun og legger til at det ifølge det norsk-afrikanske handelskammeret nå drikkes mer Guinness-øl i Afrika enn i Europa.

Publisert: