STATOIL-RESULTATET: Rekord med bismak

Statoil legger bak seg sitt beste år noen sinne. Men selskapet sliter med økte kostnader og med å erstatte den oljen som utvinnes.

Publisert:

Statoil

OSE

STL

la i morges frem et overskudd før skatt på 28,87 milliarder kroner, en oppgang fra 26,29 milliarder i 2005.

Tallene fra oljegiganten er omtrent som ventet blant analytikerne som følger selskapet. Men kvartalsrapporten fra Norges største selskap viser også hvilke utfordringer norsk oljeindustri står overfor:

Produksjonen faller, reserveanslagene går ned og kostnadene i oljeproduksjonen er på full fart oppover.

Flere nyheter på E24

Statoils olje- og gassproduksjon i fjerde kvartal ble på 1,153 millioner fat per dag, en nedgang på seks prosent fra samme periode i fjor.

Dermed ble Statoils gjennomsnittlige dagproduksjon i hele 2006 på 1,135 millioner fat, mot 1,169 millioner i 2005.

Derfor er Statoil-sjef Helge Lund på jakt.

- Vi har trappet opp letevirksomheten betydelig i 2006, og er involvert i prosjekter over hele verden, forklarte han under dagens kvartalspresentasjon i Oslo.

- Ambisiøst og krevende

Men konsernsjefen innrømmer at det blir tøft å nå produksjonsmålet på 1,3 millioner daglige fat i 2007. Han kaller oppdraget "veldig ambisiøst og krevende".

- Sånn det ser ut i dag er det mer sannsynlig at vi kommer under enn over over dette.

Ved fremleggelsen av tredje kvartal, var tonen litt mer optimistisk. Den gang het det at produksjonsmålet var "tøft, men realistisk".

Fallende reserver - økende kostnader

Også reservene er blitt mindre i løpet av fjoråret. Ved årsskiftet var oljeselskapets påviste reserver på 4,185 milliarder fat, mot 4,295 milliarder fat ved utgangen av 2005.

Selskapet førte 307 millioner nye fat til sine reserveanslag, mot 453 millioner nye fat året før. Produksjonen i 2006 var på 415 millioner fat.

Dermed falt reserveerstatningsandelen fra 102 prosent i 2005 til 73 prosent i 2006.

Bekymringsfullt for Statoil er nok også den sterke kostnadsveksten for utvinningen av råoljen. I fjor kostet hvert fat i gjennomsnitt 26,6 kroner å produsere, en oppgang fra 22,3 kroner i 2005. Det tilsvarer en økning på nesten 20 prosent.

Og selskapet legger inn store ressurser for å finne mer olje. I fjerde kvartal bokførte Statoil letekostnader på 2,0 milliarder kroner, mot 1,1 milliard i samme periode i 2005.

Deler ut 20 milliarder

Statoils resultat etter skatt i 2006 ble på 40,6 milliarder kroner, mot 30,7 milliarder i 2005. Med hjelp fra rekordhøye oljepriser i fjor, ble da også resultatet det beste i oljegigantens historie.

Før skatt og finanskostnader tjente Statoil 116,9 milliarder kroner, mot 95 milliarder i 2005.

- Årsresultatet for 2006 er det beste noensinne for Statoil. Vi har fortsatt høy inntjening og konkurransedyktig avkastning til tross for midlertidig lavere samlet produksjon, sier Lund.

Dermed blir det også rekordhøyt utbytte for eierne av Statoil-aksjer, med finansmininster Kristin Halvorsen i spissen: Statoil deler ut 9,12 kroner per aksje i utbytte - eller nesten 20 milliarder kroner.

Få full oversikt over utviklingen i Statoil på Børs24

Publisert:

Her kan du lese mer om