Utvalg om statens oljeprisrisiko: – Mer effektivt å selge Equinor

Skal staten redusere sin oljeprisrisiko er det trolig mer effektivt å kvitte seg med Equinor-aksjer enn å tvinge Oljefondet til å selge oljeaksjer, sier regjeringsutvalg.

SIER NEI: Oljefondet bør få beholde oljeaksjene, mener et utvalg ledet av NHH-rektor og professor Øystein Thøgersen, som sier at statens oljeprisrisiko lettere kan reduseres ved å selge statens eierandeler i Equinor og på norsk sokkel. Grafene viser hvor mye av oljeformuen som er vekslet om fra olje i bakken til finansformue i Oljefondet, og hvor mye et 20 prosent fall i oljeprisen vil ramme statens verdier.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Det kom frem i en rapport som finansminister Siv Jensen fikk fredag.

Et utvalg bestående av NHH-rektor Øystein Thøgersen, Sparebank1 Markets-sjeføkonom Harald Magnus Andreassen og tidligere direktør i Folketrygdfondet Olaug Svarva har vurdert om Oljefondet bør selge sine aksjer.

Svaret er nei.

Det å selge Oljefondets oljeaksjer gir nemlig ikke noen god «forsikring» for norsk økonomi mot effekten av et oljeprisfall, ifølge utvalget.

Hvis staten faktisk vil redusere sin risiko for effektene av et varig prisfall på olje, så er det trolig mer effektivt å selge eierandeler i oljegiganten Equinor eller statens oljefelt på sokkelen, sier utvalgslederen.

– Vi har vel belyst fire-fem muligheter. Av de som virker realistiske og som er en veldig direkte måte å bli kvitt oljerisiko, så er det disse to man da eventuelt bør vurdere nøye, sier Øystein Thøgersen til E24.

Les mer: Utvalgets råd om Oljefondet: – Bør fortsatt eie oljeaksjer

Har ikke vurdert pris

Utvalget peker i sin rapport på at eierskap i Equinor gir store inntekter til fellesskapet, men også vesentlig eksponering for staten mot utviklingen på sokkelen. Oljefondets energiaksjer er derimot bredt diversifisert på mange selskaper.

Utvalget har derimot ikke sett på om regjeringen kan få en pris for Equinor-aksjene og feltene den eier som forsvarer bortfallet av fremtidige inntekter.

Det er også flere politiske spørsmål å ta hensyn til, men staten kan kvitte seg med halvparten av sine 67 prosent i Equinor uten å miste kontroll over målet om å beholde hovedkontoret i Norge.

– Det er veldig gode mekanismer på å bli kvitt direkte oljerisiko, men samtidig så er det andre hensyn man også må tenke litt nærmere på når det gjelder statens eierandel i Equinor eller institusjonen som SDØE er, sier Thøgersen.

SDØE er statens direkte økonomiske eierskap i 34 produserende olje- og gassfelt, andeler i gasstransportsystemet Gassled og 180 utvinningstillatelser på norsk sokkel, som forvaltes av selskapet Petoro.

– Må på dagsorden

Miljøstiftelsen Bellona mener utvalgets rapport gir et godt utgangspunkt for å diskutere salg av statens eierandeler i Equinor og feltene på sokkelen, som utgjør en stor del av statens oljeprisrisiko.

– Nå må dette på dagsorden, sier Frederic Hauge.

Høyre vil avvente regjeringens vurderinger, og advarer mot å ta avgjørelser på andre grunnlag enn finansielle vurderinger.

– Å selge oljefondet ut av olje og gass er et økonomisk spørsmål, ikke et miljøspørsmål, sier Mudassar Kapur (H) i Stortingets finanskomité.

Les mer: Utvalgets råd om Oljefondet: – Bør fortsatt eie oljeaksjer

Les også

Utvalgets råd om Oljefondet: – Bør fortsatt eie oljeaksjer

Studerte 20 prosent oljeprisfall

Utvalget har sett på hva som vil skje hvis oljeprisen varig faller med 20 prosent til 420 norske kroner per fat.

Da er verditapet i fremtidige oljeinntekter til staten anslått til 1.750 milliarder kroner.

Hvis Oljefondet kvitter seg med energiaksjene, vil det unngå et tap, men det tapet er bare på 13 milliarder kroner, ifølge utvalget. Oljefondet er for tiden verdt rundt 8.600 milliarder kroner, så dermed er denne «forsikringen» mot fallende oljepris ikke så mye verdt, ifølge utvalget.

– Konklusjonen om at du får en veldig liten forsikring ved å gjøre dette uttrekket av en hel sektor, den holder uavhengig av hvor stort det er, sier Thøgersen.

Større prisfall gir større tap for staten og for fondet, men fondets tap på fallet i energiaksjene er uansett svært lite, påpeker utvalgslederen.

– Når huset ditt brenner, så får du ikke et nytt hus, men du får til bussbillett til hotellet, sier han.

Les også

Finansekspert: Statoil øker risikoen som Norges Bank ønsker å redusere

Skuffede miljøvernere

Både miljøvernere og politiske partier som SV er skuffet over Thøgersen-rapporten og sier at den har et kortsiktig syn på fondets olje- og gassinvesteringer, som tross alt har utslipp som bidrar til global oppvarming.

– Det er ikke vanskelig å se for seg at den type resonnementer har bred støtte, sier Thøgersen.

– Men det er jo slik at hvis Oljefondet kutter ut energisektoren, kutter de også ut fornybar energi, og det er helt sikkert ikke det de vil, sier han.

Også kapitalforvalterne i Storebrand holder med Norges Bank i at oljeaksjene bør ut, for å redusere statens samlede risiko.

– Vi mener at utvalget i for liten grad anerkjenner den meget høye eksponeringen Norge har mot olje og gass-sektoren totalt sett, sier konserndirektør for kapitalforvaltning Jan Erik Saugestad i Storebrand.

– Vi har lagt for mange egg i samme kurv, sier han.

Mener Kina løper fra

Tom Sanzillo i lobbygruppen Institute for Energy Economics har skrevet flere rapporter om Oljefondets muligheter innen fornybar energi og har kjempet for at det skal investere mindre i fossil energi for å bidra til global energiomstilling.

Les også

Vil skifte navn på Oljefondet: – Kall det «Fremtidsfondet»

– Parlamentet har en stor mulighet til å beskytte fondet og økonomien ved å gå inn i unotert fornybar infrastruktur til våren, sier Sanzillo i en kommentar.

– Kunstige begrensninger på slike investeringer som å begrense fondets miljømandat vil sørge for at Norge fortsetter å stirre fra sidelinjen mens aktører som kinesiske og japanske statlige og private selskaper investerer milliarder i lønnsom europeisk vindkraft og solanlegg verden rundt, sier han.

– Må jobbe mot enkeltbransjer

Thøgersen sier han forstår dem som vil beskytte klimaet, og at mange mener det er fornuftig av staten å redusere sin klimarisiko. Han mener likevel at det finnes mer effektive alternativer enn å kaste hele energibransjen ut av Oljefondet.

Les også

Derfor vil Oljefondet selge oljeaksjene

– Da må du starte med den overskriften, og du må gå mye mer finmasket enn en indeks, og jobbe med klimarisiko inn mot enkeltbransjer og for den saks skyld enkeltselskaper, sier Thøgersen.

– Slik som med fondets nedsalg i kullbransjen?

– Ja, det er den type analyser og vurderinger som da må til, og ikke plukke ut en sektor. For da oppnår man ikke det miljøbevegelsen vil, tenker jeg, sier Thøgersen.

Han sier at statens oljeprisrisiko uansett vil falle av seg selv over tid, fordi mer av oljen hentes opp og blir til sparepenger i fondet.

– Over tid vil den falle, trinn for trinn. For hver enhet olje vi får opp av bakken, så reduseres den risikoen. Og den veien vi har gått fra 1970 og frem til 2018, så har vi allerede blitt avlastet for mye av den risikoen, vi har båret den risikoen godt. Vi klarer oss når oljeprisen svinger, for vi har handlingsregel og oljefond, så staten har en evne til å bære risiko som er ganske høy, sier han.

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Aksjer
 3. Equinor
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. – Bør fortsatt eie oljeaksjer

 2. Regjeringen har bestemt seg: Oljefondet bør selge oljeaksjer

 3. Gir råd om Oljefondets olje-exit

 4. Annonsørinnhold

 5. Zero om fornybar energi i Oljefondet: – Bør bruke minst fem prosent

 6. Betalt innhold

  Oljefondet skal ut av olje- og gassprodusenter