Siv Jensen legger frem statsbudsjettet for 2019: – Det må lønne seg å investere i norske arbeidsplasser

Finansministeren om hvorfor regjeringen vil kutte i selskapsskatten.

  • Johan Nordstrøm
Publisert:,

Rett etter klokken 10 mandag gikk finansminister Siv Jensen på talerstolen i Stortinget. I statsbudsjettet som finansministeren legger frem kuttes selskapsskatten og alminnelig skattesats med et prosentpoeng fra 23 prosent i år til 22 prosent neste år.

– Det må lønne seg å investere norsk kapital i norske arbeidsplasser, sier Jensen.

Samtidig viser hun til at selskapsskatten i Norge er den høyeste i Norden.

– Vi må sørge for at inntektene beskattes her, sier Jensen.

Hun peker på at dette er et grep for å hindre at selskaper flytter ut.

Hun understreker at det å kutte selskapsskatten er det viktigste skattegrepet i statsbudsjettet hun legger frem.

Kritisk

Etter talen til Siv Jensen, ble det åpnet for kommentarer fra stortingsrepresentantene.

Stortingsrepresentant Rigmor Aasruud (A) i finanskomiteen er kritisk til at skatten kuttes videre for selskapene. Hun peker på at blant OECD-land vil Norge være helt i nedre skikt når det gjelder selskapsskatt, med et kutt til 22 prosent.

Jensen kommenterer dette med at forutsetningen for at flere kommer i jobb, er at det skapes flere arbeidsplasser.

Om satsing på utdanning

Jensen peker på at den største forskjellen er mellom de som er i jobb og de som ikke er i jobb.

– Fortsatt står for mange utenfor arbeidsmarkedet, sier Jensen.

Samtidig understreker hun at arbeid bidrar til at vi kan opprettholde velferdssamfunnet.

– Denne regjeringen vil ha et arbeidsliv der ingen går ut på dato, sier Jensen.

Om satsing på vei og bane

Jensen trekker frem at bygging av vei og bane er viktig for norske bedrifter.

– Vi skal fortsette å bygge nye veier og vedlikeholde de veier vi har. Det skal legges nye togskinner og det skal settes inn nye tog.

Hun legger til:

– Når vi satser tungt på infrastruktur, legger vi tilrette for et levekraftig næringsliv, sier Jensen.

Her kan du lese mer om

  1. Siv Jensen
  2. Skatter og avgifter

Flere artikler

  1. Oljemilliarder dekker utsatt salg av EU-kvoter

  2. Ber Skattedirektoratet vurdere kryptoselskapenes kraftrabatt

  3. Finansministeren varsler strammere budsjett

  4. Annonsørinnhold

  5. Statsbudsjettet: Hvor kommer kuttene?

  6. Siv Jensen varsler kutt i eiendomsskatten – sjekk din kommune