Nå er det slutt på tålmodigheten

USA har ikke hevet sin styringsrente siden 2006, nå rykker en renteheving nærmere.

RENTEHEVINGEN RYKKER NÆRMERE: USAs sentralbanksjef Janet Yellen.
Publisert:

Sentralbanksjef Janet Yellen har tidligere sagt at ordet «tålmodig» «må bort fra sentralbankens fremtidsformulering før renten kan settes opp.

Nå er «tålmodig» borte fra sentralbankens seneste rentebeskjed.

Markedet reagerte meget positivt på dagens rentebeskjed, børsene løftet seg markert, oljeprisen steg også kraftig, mens dollaren svekket seg.

Årsaken til den positive reaksjonen ligger trolig ikke i at Fed fjerner «tålmodig», men at den indikerte rentebanen nå senkes.

At ordet «tålmodig» er fjernet legger veien i stor grad åpen for en renteheving på møtet i juni. Fed har også et møte i april, men dette vil uansett være for tidlig for en renteheving og sentralbanken sier selv at en renteheving i april fortsatt er usannsynlig.

I sin nye rentebeskjed skriver Fed at det vil være riktig å heve rentene da man har sett ytterligere forbedring i arbeidsmarkedet og er rimelig sikre på at inflasjonen vil bevege seg tilbake til sitt mål på to prosent på mellomlang sikt.

Sentralbanken bemerker for øvrig at den økonomiske veksten har moderert seg noe.

Markedene kan like hva Fed serverer; like før beslutningen ble offentliggjort var S&P 500 ned 0,3 prosent, mens indeksen nå har løftet seg til en oppgang på 1,4 prosent.

Også dollaren svekker seg, man må nå gi 1,079 dollar for én euro, mot 1,065 i forkant av rentebeslutningen.

Les hva Yellen sa i sin tale etter rentebeskjeden

Tror de vil heve renten saktere enn før

Rentebanen Fed legger opp til nå viser en vesentlig tregere heving av renten enn hva man tidligere har sett for seg.

Blant Fed-medlemmene indikeres median-renten nå på nær null, før den stiger til 0,625 prosent i slutten av 2015 – i stedet for 1,125 prosent som ble indikert på rentemøtet i desember.

Ved utgangen av 2016 ventes medianrenten å ligge på 1,875 prosent, ned fra 2,5 prosent fra det forrige anslaget.

Samtidig er den langsiktige forventningen til renten på 3,75 prosent, det samme som før.

(saken fortsetter under bildet)

BØRSHOPP: Markedet likte at rentenbanen ble tatt ned.

Venter svakere vekst

Fed har også lagt frem oppdaterte økonomiske anslag og disse er trolig årsaken til at rentebanen har blitt slakere.

Fed venter seg nå nemlig en økonomisk vekst på 2,3-2,7 prosent i 2015, under det forrige anslaget på 2,5-3,0 prosent.

Samtidig venter ikke sentralbanken at den amerikanske økonomien vil vokse raskere enn 2,7 prosent i 2016 og 2017, til tross for at arbeidsledigheten ventes å falle til så lavt som 4,8 prosent fra det nåværende nivået på 5,5 prosent.

(saken fortsetter under bildet)

DOLLARSVEKKELSE: Dollaren reagerte med å svekke seg markert mot euroen i etterkant av rentebeskjeden fra Federal Reserve.

Uendret siden 2008

Den amerikanske styringsrenten har blitt holdt på 0,25 prosent siden desember 2008, og forrige gang man hevet renten var helt tilbake i 2006.

Janet Yellen sa i Kongressen i februar at sentralbanken med uttrykket «tålmodig» mener det er usannsynlig at rente blir satt opp i løpet av de neste par sentralbankmøtene.

Hun sa at «tålmodig» vil bli fjernet før renten blir hevet.

Hun sa også at en fjerning av «tålmodig» ikke betyr et varsel om at renten kommer til å bli satt opp to møter etter dette, men at renten kan bli satt opp når som helst.

Publisert: