Statsbudsjettet på 1-2-3

Her finner du de viktigste tallene og endringene i statsbudsjettet for 2017.

LA FREM STATSBUDSJETT: Finansminister Siv Jensen la torsdag frem regjeringens forslag til statsbudsjett.
 • Geir Molnes
 • Hanna Haug Røset
 • Marius Lorentzen
 • Kristin Norli
 • Mathias Vedeler
 • Steinar Rostad Breivik
Publisert:

–I budsjettet for 2017 prioriterer vi lettelser som fremmer vekst og omstilling. Regjeringen styrker vilkårene for det private, norske eierskapet. Det skal bli mer lønnsomt å jobbe, spare og investere, sa finansminister Siv Jensen tidligere i dag.

Hun la torsdag frem regjeringens forslag til statsbudsjett. I denne artikkelen sammenfattes noen av de viktigste tallene fra budsjettet.

Følg dekningen av statsbudsjettet i E24s statsbudsjettstudio

Oljepengebruk

Siv Jensen henter 225,6 milliarder fra Oljefondet for å få statsbudsjettet til å gå opp i 2017. Det betyr at 17,2 prosent av budsjettets utgifter på hele

1.301 milliarder skal dekkes av oljepenger.

Oljepengene utgjør 3 prosent av Oljefondets antatte verdi ved årsskiftet. Det er til sammenligning med 2,8 prosent av oljeformuen som brukes i årets budsjett.

Skattekutt og finansskatt

Skatter og avgifter kuttes med totalt 2,8 milliarder (påløpt. Bokført er 1,7 mrd.) Dermed har regjeringen kuttet 21 milliarder så langt.
I formuesskatten kuttes verdsettelsen av aksjer og driftsmidler fra 100 til 90 prosent. Tilsvarende kuttes gjeldsfradraget. Regjeringen foreslår også mulighet for utsatt formuesskatt der bedriften går med underskudd.

Det foreslås en finansskatt på lønn og overskudd på fem prosent. Selskapsskatten for finansnæringen beholdes på 25 prosent, mens alle andre bedrifter får kuttet den til 24 prosent.

Endringer i trinnskatten

Regjeringen senker skatten på alminnelig inntekt med 1 prosentpoeng, men øker samtidig satsene for innslagspunktene.

I fjor innførte regjeringen en progressiv og trinnvis inntektsskatt, som øker skatten i fire trinn, skriver NTB.

I år øker satsene for alle de fire trinnene:

* Trinn 1 – 164.100 kroner: Her økes skatten til 24,93 prosent, noe som tilsvarer en økning på 0,49 prosentpoeng sammenlignet med i fjor.

* Trinn 2 – 230.950 kroner: 26,41 prosent skatt (økning på 0,71 prosentpoeng)

* Trinn 3 – 580.650 kroner: 33,52 prosent skatt (økning på 0,82 prosentpoeng)

* Trinn 4 – 934.050 kroner: 38,52 prosent skatt (økning på 0,82 prosentpoeng), skriver NTB.

Samferdsel og bil

Mens bensin- og dieselavgiften økes, kuttes årsavgiften med om lag 12 prosent.

Årsavgiften på bil reduseres med om lag 12 prosent, tilsvarende 1,2 milliarder kroner. I tillegg økes avskrivningssatsene for drosjer, lastebiler, busser og vogntog med to prosentpoeng til 24 prosent.

Effektavgiften fjernes. Dette kompenseres med høyere avgifter på utslipp.

Det fører til at en rekke dyre bilmodeller nå bli vesentlig billigere å kjøpe. Særlig kommer mange hybrid-SUV'er godt ut.

Samtidig økes bensinavgiften med 15 øre per liter, mens dieselavgiften økes med 35 øre. I sum foreslår regjeringen å redusere bilavgiftene med 163 millioner kroner.

Regjeringen vil også bruke 500 millioner kroner på få ned bompengebelastningen i distriktene. Rabatten for personbiler med bompengebrikke økes fra 10 til 20 prosent.

I 2017 foreslås det å bruke totalt 62,4 milliarder på samferdsel, en økning på 4,4 prosent fra i fjor.

Bolig

Regjeringen øker bostøtten for folk med lav inntekt, mens det vil bli mindre lønnsomt å være spekulant i boligmarkedet.

** Sekundærbolig: Skattefradraget man får på gjeld på sekundærbolig begrenses til 20 prosent, mot dagens 25. Dette skal begrense spekulasjon.

** BSU: Uendret maksimal sparing.

** Bostøtte: Regjeringen foreslår å bevilge 2,875 milliarder kroner til bostøtte i 2017. Bostøtte er en statlig støtteordning som hjelper folk med lav inntekt og høye boutgifter. I gjennomsnitt vil 100.500 husstander få bostøtte hver måned i 2017, anslår regjeringen.

Klima og miljø

Regjeringen foreslår å øke avgiftene på utslipp av klimagasser og på drivstoff med til sammen 1,6 milliarder, ifølge budsjettet. For å veie opp for økte bensin- og dieselpriser vil regjeringen gi andre lettelser til bilistene på 900 millioner, ifølge NTB.

Venstreleder Trine Skei Grande er svært skuffet over regjeringens innsats på feltet.

– Det grønne skiftet er bare én side i dette budsjettet. Det er ikke noe grønt skifte. Dette holder ikke, slår Venstre-lederen fast overfor VG.

Senere har hun uttalt til NTB at Venstre ikke kan støtte dette budsjettet.

Siv Jensens egen søster er heller ikke imponert:
– Regjeringen har med dette avlyst det grønne skiftet og sendt sin avskjedssøknad til Trine Skei Grande, sier WWF-generalsekretær Nina Jensen til VG.

Kommuneøkonomi og tiltakspakker

Regjeringen øker kommunenes frie inntekter med litt over 4 milliarder kroner i statsbudsjettet.

Som varslet foreslår regjeringen også å bevilge 650 millioner kroner til en kommunal tiltakspakke for kommuner på Sør- og Vestlandet med høy arbeidsledighet.

I tillegg satser Regjeringen over 100 millioner kroner på å få ungdommer, sosialhjelpsmottagere og flyktninger ut av passivitet og over i aktivitet og arbeid.

I statsbudsjettet foreslås det å opprette 1.000 nye tiltaksplasser, der ungdom og innvandrere utenfor EØS-området prioriteres.

Forsvarsdepartementet styrkes med 1,9 milliarder

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil også få mer å rutte med til neste år. Forslaget til statsbudsjett innebærer en styrking av Forsvarsdepartementet med 1,9 milliarder kroner.

– Forsvarsevnen må være bærekraftig og bygges på en solid grunnmur. Etter at et etterslep på drift og vedlikehold har bygget seg opp over svært mange år, er det denne grunnmuren vi bruker det meste av midlene til å bygge, sier forsvarsminister Eriksen Søreide i en pressemelding.

Utdanning og forskning

Kunnskapsdepartementet får 555 millioner ekstra til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Totalt har bevilgningen til forskning og utvikling økt med 3,1 prosent i 2017.

Studielånsrenten økes med 0,35 prosentpoeng.

Media

Regjeringen foreslår å redusere pressestøtten til 303 millioner kroner. Det utgjør et kutt på 10 millioner kroner. Støtten ble kuttet med rundt fem millioner kroner fra 2014 til 2015, og satt opp igjen med omtrent samme beløp i årets statsbudsjett.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Statsbudsjettet
 2. Siv Jensen
 3. Skatter og avgifter
 4. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Nå betaler oljepengene for hver sjuende krone i statens utgifter

 2. 2,8 milliarder i skattelette neste år

 3. Her er budsjettlekkasjene fra regjeringen

 4. – Vi har liksom avblåst krisen, men problemene våre vil bare øke

 5. Venstre vil ikke løse budsjettfloke med oljekroner