Ny krisepakke til små og mellomstore bedrifter

Nærings- og fiskeridepartementet går sammen med Innovasjon Norge for å støtte små og mellomstore bedrifter under coronakrisen.

  • Martin Hagh Høgseth
Publisert:

Det opplyser departementet i en pressemelding.

– Næringslivets behov for tilgang på kapital og likviditet er kritisk. Derfor er det viktig at Innovasjon Norge fortløpende vurderer hvordan de best kan tilpasse sine virkemidler til det som nå skjer rundt i landet, sier næringsminister Iselin Nybø i meldingen.

Innovasjon Norge skal nå sette ned renten på lavrisikolån med ett prosentpoeng og 1,25 prosent poeng for risikolån. Renteendringen skjer umiddelbart med nye lån, mens fra 15. april for løpende lån.

Det skal også tilbys avdragsutsettelse, og en rekke prosesser forenkles for å gjøre det enklere å utnytte Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer, ifølge Næringsdepartementet.

Les også

Solberg om da corona-krisen traff: – Vi trodde vi hadde mye mer tid enn vi fikk

– Bråbrems overalt samtidig

– Dette er et viktig akutt-tiltak for å bedre likviditeten, men vi jobber også med ytterligere tiltak i departementet. Det kommer mer. Det jobber vi med, sier Nybø.

Ifølge E24s løpende kartlegging har mer enn 1.600 bedrifter sett seg nødt i til å permittere ansatte den siste tiden. Totalt 44.828 mennesker er permittert i de 2.244 bedriftene som hittil er kartlagt.

– Nå er det bråbrems overalt samtidig, og mange har allerede problemer med å betale regningene sine. Da er det spesielt viktig å bidra til at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom denne tøffe tiden, slik at folk fremdeles har jobber å gå til når denne krisen er over, sier Nybø.

Les også

Hotell opplever strøm av høstbestillinger: – Det eneste lyspunktet vi har nå

Abelia: – Stopper ikke blødningen

– Dette er en god start, men det stopper ikke blødningen blant mange små og mellomstore bedrifter.

Det sier administrerende direktør Øystein E. Søreide i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Han mener dagens pakke er et tydelig singal om at regjeringen forstår alvoret og vil løse situasjonen.

– Neste steg er krisetiltak som krever Stortingets godkjenning. Sammen med sentrale aktører fra startupmiljøet har jeg satt opp en liste over tiltakene som kan og bør iverksettes raskt. Vi vet at vekstselskapene er avgjørende for Norges fremtidige konkurransekraft, sier Søreide å fortsetter:

– Derfor anbefaler Abelia at regjeringen øker rammene for investeringsfradrag, iverksetter en automatisk utsettelse av alle offentlige innbetalinger og etablerer en tilskuddsordning til oppstarts- og vekstselskaper som har lidd økonomisk tap grunnet coronakrisen.

Les på E24+

Uken da kronen beveget seg 473 øre: Kollaps, brannsalg og krisetiltak

Mange uttrykker dyp bekymring

– Pandemien har fått umiddelbare konsekvenser – om lag halvparten av dem vi har vært i kontakt med permitterer ansatte, og antall bedrifter i betalingsvansker er mangedoblet, sier Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli i en melding.

Han forteller videre at mange uttrykker dyp bekymring for de langvarige konsekvensene av krisen.

– Derfor gjør vi endringer innenfor vårt handlingsrom, og i tillegg har vi spilt inn en rekke forslag til den krisepakken for oppstarts- og innovasjonsbedrifter Regjeringen har varslet fredag, sier Haugli.

Samtidig åpner Forskningsrådet opp for løpende mottak av innovasjonsprosjekter og korter ned behandlingstiden for SkatteFUNN-søknader. Dette innebærer at alle som sender inn søknad før sommeren vil få svar i løpet av tre uker.

– Jeg er glad for at Forskningsrådet nå vil legge til rette for at bedrifter raskt kan få muligheten til å starte opp forsknings- og innovasjonsprosjekter. Da kan bedriftene både opprettholde aktivitet som er viktig i 2020 og være bedre stilt til å møte hverdagen når krisen er over sier næringsminister Iselin Nybø.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Coronaviruset
  2. Innovasjon Norge
  3. Nærings- og fiskeridepartementet
  4. Iselin Nybø

Flere artikler

  1. Gründer etterlyser grep: – Det er kritisk for oss om vi ikke kan ha folk på jobb

  2. Milliardpakke til gründere klar

  3. Fremskynder milliardpott til innovasjon

  4. Tredoblet pengestøtten til norske gründere i fjor

  5. Frisørkjempe i brev til regjeringen: – Situasjonen er svært dramatisk for oss