Skyhøy skatt på siste krone

Inntektsskatten for en vanlig familie i Norge er omtrent som gjennomsnittet for EU. I Tyskland og Danmark er den mye høyere. Men så kommer avgiftene.

  • SIGURD BJØRNESTAD
Publisert:,

Det er skatten på den sist tjente kronen, den såkalte marginalskatten, som er viktig for lysten til å jobbe litt ekstra. En ekstra vakt på sykehuset vil bli vurdert opp mot ekstra inntekt etter skatt.

I verdenstoppen

Her kommer Norge ut helt i verdenstoppen for 2007.

Av de 30 landene OECD har sett på, var det bare syv land som hadde høyere skatt på sist tjente krone enn det Norge hadde. Dette gjelder både når en ser på enslige med gjennomsnittslønn for privat virksomhet, og på en familie med to inntekter rundt dette nivået og to barn.

OECD-tallene viser at en norsk gjennomsnittslønn i privat virksomhet fikk toppskatt i fjor. Skatten på den sist tjente kronen ble dermed 44,8 prosent. Gjennomsnittet for 19 EU-land var 40 prosent.

Derimot betaler ikke norske familier en spesielt høy inntektsskatt sammenlignet med andre europeiske land.

For hver hundrelapp enn norsk familie med god inntekt mottok i lønn, gikk i fjor 25 kroner til staten eller kommunen som inntektsskatt. I EU gikk i gjennomsnitt 22 kroner av hver hundrelapp til betale inntektsskatt.

"Halve Norge" betaler toppskat

Dette viser tall Organisasjonene for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) nettopp har offentliggjort.

I disse skattetallene er direkte pengestøtte som ulik familietyper mottar fra det offentlige trukket fra i skatten.

I Norge vil barnetrygd og kontantstøtte være to viktige ytelser som bidrar til å redusere det faktiske skattenivået for familier med barn.

Aftenposten skrev onsdag at nesten én av to heltidsansatte trolig kommer til å betale toppskatt i år. Men toppskatten sier bare noe om skatten på den sist tjente kronen.

Les også: 160.000 flere må betale toppskatt

At mange betaler denne, betyr ikke at samlet inntektsskatt nødvendigvis er høy i Norge sammenlignet med andre land.

For enslige uten barn, kalt "single" i moderne språk, vil direkte pengeoverføringer fra staten være mindre viktig.

Derfor er den samlede skatten på samme inntekt høyere enn for en barnefamilie. I fjor måtte en singel med gjennomsnittlig inntekt for privat virksomhet betale knapt 30 prosent i skatt i Norge. Det var nesten nøyaktig det samme som gjennomsnittet for 19 EU-land.
Men skatten på inntekter er bare halve historien. I tillegg kommer avgiftene. I Norge er moms og særskilte avgifter på biler, bensin, alkohol, tobakk og strøm de viktigste avgiftene
Med avgifter i regnestykkene, klatrer Norge kraftig oppover på skattetoppen. OECD-tall for 2005 viser at Sverige og Danmark ligger øverst. Hos vår to nordiske naboer ble ganske nøyaktig halvparten av verdiskapingen trukket inn til offentlige kasser i form av skatter og avgifter.
Deretter følger Belgia med skatter og avgifter som var drøyt 45 prosent av samlet verdiskapning. Norge, Finland og Frankrike følger på delt fjerdeplass, litt etter Belgia.
Over toppskatt

For Norge oppgir OECD 420 780 kroner som en gjennomsnittlig lønn i privat virksomhet for 2007. Den kom derfor over grensen for toppskatt på 400 000 kroner.
Hvis grensen for toppskatt i 2007 hadde ligget over den gjennomsnittlige lønnen OECD bruker, hadde skatten på den sist tjente kronen sunket til 35,8 prosent. Da hadde Norge ligget godt under gjennomsnittet både for hele OECD og for 19 EU-land.

Les flere økonominyheter på E24.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. - Ikke spesielt høy skatt i Norge

  2. - Inntektsskatten i Norge er lav

  3. 160 000 flere må betale toppskatt

  4. Annonsørinnhold

  5. - Skatten i Norge går relativt sett ned

  6. Hver eneste folkevalgt koster Italia 150.000 kroner - i måneden