Sliter med å få lån

Bankene har vært ekstremt aggressive når det gjelder utlån til offshore og shipping. Men nå er det slutt.

MINDRE SJØSPRØYT: Det skummer mindre om baugen for John Fredriksens Frontline for tiden.
Publisert:

Vinnere er de tradisjonelle rederiene som ikke har tatt for mange sjanser. Finanskrisen kommer veldig ubeleilig på den maritime industri som nå vokser enormt på grunn av gode shippingmarkeder de siste årene, sier leder av shippingavdelingen i Nordea Carl E. Steen.

Men prisen på penger er gått dramatisk opp.
Nordea er den største banken i verden for tilrettelegging av lån for shipping og offshore, ifølge internasjonale undersøkelser. Steen legger ikke skjul på at de er bekymret og at markedet for shippinglån har forandret seg dramatisk.

Men Nordea prøvde å være restriktive også i fjor og har plassert store delene av lånene i det internasjonale bankmarkedet.
Problemer

- Vi begynner å få store problemer med å sette sammen lån (syndikere). I begynnelsen av 2006 og i 2007 var bankene svært aggressive når det gjaldt shipping og offshore. I den perioden mente alle at penger ikke er noe problem. Nå har markedet forandret seg helt. De maritime næringer er svært kapitalintensive. Mange låntagere klarer ikke å få finansiering. De har ikke oppdaget at de ikke lenger kan få lån på samme måte som om de går på supermarkedet og kjøper brød og melk, sier Steen.
Hvis du i det hele tatt får lån i dagens finansmarked er det til mye høyere renter og gebyrer.

Kravet til de finansielle nøkkeltallene for selskapet er også mye større. Shipping og riggselskaper er eksempler på en bransje hvor behovet for kapital er enormt.

Verdens 25 største banker har lånt ut cirka 350 milliarder dollar (2000 milliarder kroner) til shipping og offshore. Men behovet er langt større. Totalt er det bestilt nye skip og rigger for i størrelsesorden 580 milliarder dollar (3250 milliarder kroner).
Enormt behov.

- Det er et enormt lånebehov. Verdens banker må øke sin eksponering mot shipping og offshore med cirka 50 prosent for å finansiere slike lån. Men bankene ønsker å redusere lånene på grunn av problemene i dagens finansmarked. Mange rederier blir tvunget til å selge skip og rigger under bygging fordi bankene ikke gir finansiering. Dermed faller verdiene dramatisk, sier Steen som sjelden har hatt så mange telefoner fra redere og styreledere som skal markedsføre sin virksomhet.
De gode rederiene er finansielt veldig sterke etter til dels glitrende forhold i verdens shippingmarkeder, men Steen påpeker at mange har tatt det for gitt at det er nok penger og lett å få lån. De har heller ikke fått med seg at store kostnadsøkninger også skal finansieres.
Nå er bankene svært selektive på hvordan de bruker tilgjengelig kapital, og kreditt er blitt vesentlig dyrere. I Nordea tar de seg bare av kjernekundene, ifølge Steen.


Flere nyheter på E24

Publisert: