FOREDRAG AV SVEIN GJEDREM: Gjedrem får ekspertskryt

Makroøkonomene berømmer Svein Gjedrem for å ta mer hensyn til boligprisene.

VENTER NEDJUSTERING: Sentralbanksjef Svein Gjedrem må begrense seg til to eller tre rentehevinger i år, tror sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

  • Øystein Sjølie
Publisert:

Sentralbanksjef Svein Gjedrem sa onsdag at han vil ta mer hensyn til boligpriser i fremtidens rentesetting.

Les også: Gjedrem advarer mot boligboble

- Det hørtes ut som om han vil se gjennom perioder med lav inflasjon, og legge mer vekt på utviklingen i blant annet boligpriser, enn Norges Bank har gjort hittil, sier seniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets.

Lengre horisont

Gjedrem antydet at sentralbanken vil bruke en lenger tidshorisont enn tidligere, dersom inflasjonen ligger an til å treffe mye over eller under målet på 2,5 prosent.

I praksis kan det bety at banken vil legge mer vekt på andre forhold enn prisveksten.

- Vi bør nok ha et nokså langt tidsperspektiv for når inflasjonsmålet skal nås, slik at eventuelle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, blir søkt tatt hensyn til, sa han på et foredrag i regi av CME onsdag formiddag.

Bruce støtter denne nyorienteringen.

- Erfaringene fra tiden bak oss viser at ensidig fokus på løpende inflasjon kan gi en sterk vekst i formuesprisene, og store problemer. Og lave renter fra sentralbankene har absolutt bidratt til boligboblene, selv om Kinas store overskudd også har bidratt, sier Bruce.

Lene seg mot vinden

Også senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand er godt fornøyd.

- Det virker som det er en bevegelse i konsensus i internasjonale sentralbankmiljøer. Mange flere mener at sentralbankene bør "lene seg mot vinden", sier Chen.

Dette innebærer at styringsrenten kan økes hvis for eksempel boligprisene stiger sterkt, selv om inflasjonen er moderat. Med raskt stigende boligpriser, er det liten fare med en litt for høy styringsrente.

Ungarn og Island

Sentralbanksjef Gjedrem understreket imidlertid at det er klare grenser for hvor mye et enkelt land kan avvike fra andre land.

- Vi kan risikere å få en boble i både bolig- og valutamarkedet når kredittveksten er sterk. Vi så det blant annet på Island og i Ungarn og kanskje også på New Zealand i årene før finanskrisen, sa Gjedrem.

I disse landene hadde mange husholdninger lånt i valutaer med lavere rente, noe som ikke gjorde finanskrisen lettere å bære når kursen på ungarske forinter og islandske kroner falt.

- Jeg har ikke hørt sentralbanken bruke dette argumentet før, men det er høyst relevant, sier Bruce.

Gjedrem understreket at han ikke vil ha noe nytt mål for pengepolitikken, slik blant annet sjeføkonom Harald Magnus Andreassen tok til orde for i E24 sist uke. Gjedrem vil verken at gjeldsvekst eller boligpriser skal nevnes eksplisitt i forskriften til Norges Bank.

- Statsmyndighetene har ikke nevnt, og Norges Bank har ikke bedt om, at det skal tas spesielt hensyn til boligprisene, sa Gjedrem.

Et viktig steg

Andreassen roser likevel Gjedrems nye signaler.

- Utrykket "nokså langt tidsperspektiv" er nytt. Norges Bank har med dette tatt et nytt og viktig steg i retning av å tillate seg større frihet i hvor lang frem i tid inflasjonen skal ligge på målet, sier han.

Han mener også at Gjedrem i sin tale åpner for nye måter å vurdere økonomien på.

- Renten bør settes slik at utviklingen i inflasjonen og produksjonen blir akseptabel også med alternative, men ikke urealistiske forutsetninger om den økonomiske utviklingen og økonomiens virkemåte, sa Gjedrem.

- Dette betyr at banken nå vil resonnere utenfor modellene sine, som jo overser finanssektoren og forutsetter rasjonelle aktører, sier Andreassen.

Han mener at Gjedrem signaliserer noe høyere renter i tiden fremover.

Publisert:

Flere artikler

  1. Lar renten stå på 2 prosent

  2. - Nå skal sentralbankene ta bobler

  3. - Inflasjonen kan velte Gjedrems rentevekt

  4. Overraskende lav inflasjon

  5. Hever renten til 2 prosent